Aktualności

Program profilaktyczny raka piersi

lis 26, 2022

Rak piersi to jeden z czołowych zabójców kobiet w Polsce. W początkowym okresie nie daje on żadnych objawów, ale wcześnie wykryty jest uleczalny. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia.

Do czynników ryzyka należą:

 • Wiek 50-69
 • Rak piersi wśród członków rodziny (stopień ryzyka zależy od liczby przypadków w rodzinie i stopnia pokrewieństwa z chorą osobą)
 • Mutacje stwierdzone w genach BRCA 1 lub BRCA 2
 • Wczesna pierwsza miesiączka przed 12 rokiem życia
 • Późna menopauza po 55 roku życia
 • Urodzenie dziecka po 35 roku życia
 • Bezdzietność
 • Poprzednie leczenie z powodu raka piersi
 • Leczenie z powodu innych schorzeń piersi

Najważniejszym czynnikiem wpływającym na skuteczność leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Badania kliniczne wykazały, że w grupie kobiet w wieku 50–69 lat, które wykonywały badania mammograficzne co rok lub co 2 lata, zmniejszyła się umieralności o 25 – 30%! A więc warto badać się systematycznie i nie dopuścić do rozwoju choroby.

Metodę w znacznym stopniu umożliwiającą rozpoznanie zmian patologicznych w utkaniu piersi stanowi mammografia.

Mammografia to radiologiczna metoda badania piersi. To nic innego jak zdjęcie rentgenowskie. Badania wykonuje się specjalnym aparatem, wytwarzającym promieniowanie przy użyciu czułych błon rentgenowskich. Mammografia jest najlepszą metodą wykrywania zmian w piersi. W trakcie badania każda z piersi umieszczana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku (ucisk trwa zaledwie kilka sekund), co pozwala uzyskać po dwa obrazy dla każdego sutka. Powstałe w ten sposób obrazy są następnie analizowane przez specjalistę – lekarza radiologa.

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które:

 • w ostatnich 24 miesiącach nie wykonywały mammografii w ramach profilaktyki zdrowotnej,
 • w roku ubiegłym otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi, pisemne wskazania do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy.

Program składa się z dwóch etapów:
I. Etap podstawowy – który obejmuje:

 • przeprowadzenie wywiadu i wypełnienie ankiety w systemie informatycznym udostępnionym przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub na miejscu w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej PCM,
 • wykonanie badania mammograficznego w Pracowni mammograficznej PCM: 2 x 2 zdjęcia mammograficzne wraz z opisem.

Prawidłowy wynik badania przy braku czynników ryzyka może być przekazany za pośrednictwem poczty na adres świadczeniobiorcy z zaleceniem ponownego zgłoszenia się na badanie po 24 miesiącach.

W przypadku nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego informuje się (pisemnie lub telefonicznie) Pacjentkę o konieczności dalszej diagnostyki i zaprasza na diagnostykę pogłębioną.

II. Etap pogłębionej diagnostyki – który obejmuje:

 • poradę lekarską,
 • wykonanie mammografii uzupełniającej lub
 • wykonanie USG piersi (decyzję o wykonaniu badania podejmuje lekarz)
 • wykonanie biopsji cienkoigłowej albo gruboigłowej (w zależności od rodzaju zmian).

Po tych badaniach, jeśli zajdzie taka potrzeba, Pacjentka jest kierowana na odpowiednie leczenie. Będzie się ono odbywało już poza programem, ale nadal u specjalistów, którzy mają kontrakt z NFZ.

Badania mammograficzne nie wymagają skierowania – na badanie można zgłaszać się bezpośrednio do Zakładu Diagnostyki Obrazowej PCM od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30 (telefon kontaktowy – 62 7420840).

Kobiety, które nie kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym mogą również wykonać bezpłatne badanie piersi (mammografię lub USG) na podstawie skierowania wydanego przez lekarza specjalistę (ginekolog, onkolog) w miejscu wyłącznie wskazanym przez specjalistę.

Skip to content