Oferty pracy

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. zatrudni

  • OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH przez psychologów, logopedów dietetyków
    Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023. 991, z późn. zm. ) Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie sp. z o.o. zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert, poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne udzielanie przez psychologów, logopedów dietetyków. Ogłoszenie oraz informacje szczegółowe – w załączeniu.

  • lekarza specjalistę w dziedzinie: anestezjologii i intensywnej terapii, neonatologii, pediatrii, onkologii, hematologii, medycyny ratunkowej, rehabilitacji medycznej, neurologii
  • lekarza po stażu podyplomowym chcącego podjąć specjalizację w zakresie: medycyny ratunkowej, położnictwa i ginekologii, rehabilitacji medycznej, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chorób wewnętrznych, kardiologii, onkologii klinicznej, neonatologii, pediatrii, radiologii i diagnostyki obrazowej.

Oferty prosimy kierować na adres:
Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
63-300 Pleszew ul. Poznańska 125a
telefon: 62 74 20 707, 62 74 20 708
e-mail: sekretariat@szpitalpleszew.pl

Skip to content