Oddziały szpitalne

Oddział onkologiczny

Oddział hematologiczny

Oddział kardiologiczny

Oddział rehabilitacji neurologicznej

Oddział rehabilitacji kardiologicznej

Oddział chorób wewnętrznych

Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej

Oddział urazowo - ortopedyczny

Oddział chirurgiczny

Oddział położniczo - ginegologiczny

Oddział noworodkowy

Oddział pedriatryczny (dziecięcy)

Oddział medycyny paliatywnej

Oddział anestezjologii i intensywnej terapii

Blok operacyjny

Szpitalny oddzial ratunkowy

Hospicjum domowe

Zakład opiekuńczo - leczniczy

Skip to content