Odwiedziny w szpitalu

Każdy Pacjent ma prawo do kontaktu z bliskimi.

Odwiedziny chorych mogą odbywać się w oddziałach PCM codziennie, jednak ze względów organizacyjnych preferowane są odwiedziny między godziną 12:00 a 19:00.

Od godziny 22:00-6:00 obowiązuje cisza nocna.

Odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w sposób nie zakłócający normalnej pracy oddziału, nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.

W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacyjnymi lub wynikających ze stanu chorych, odwiedziny w danym oddziale lub sali chorych mogą zostać czasowo wstrzymane decyzją Prezesa PCM. W takich sytuacjach Zarząd PCM zaleca kontakt telefoniczny i internetowy. Odwiedziny pacjentów terminalnie chorych i pacjentów małoletnich odbywają się na indywidualnych zasadach.

Regulamin odwiedzin oraz wszystkie aktualne informacje na temat obowiązujących zasad organizacji odwiedzin w szpitalu są publikowane na naszej stronie internetowej oraz w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich odwiedzających.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o. zgodnie z zaleceniami ekspertów Ministerstwa Zdrowia, rekomendowane jest stosowanie się do poniższych zasad:

 • ogranicz liczbę osób odwiedzających jednocześnie pacjenta do jednej osoby (w szczególnych sytuacjach – dwie osoby)
 • nie możesz mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)
 • noś maseczkę zakrywającą usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala
 • niezwłocznie po wejściu do placówki dokładnie (min. 30 sek.) umyj ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekuj preparatem na bazie min. 70% alkoholu, po wejściu na oddział ponownie zdezynfekuj ręce
 • idź bezpośrednio do odwiedzanego pacjenta, a po zakończeniu wizyty jak najszybciej opuść placówkę
 • unikaj sytuacji, w wyniku których znajdziesz się w jednym pomieszczeniu z innymi osobami niż pacjent, którego odwiedzasz
 • unikaj podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu
 • unikaj sytuacji, w wyniku których w jednym pomieszczeniu zgromadzi się kilka osób odwiedzających
 • podczas wizyty unikaj bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem: przytulania, uścisków, pocałunków, itp.
 • bezpośrednio przed wykonaniem jakichkolwiek czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce
 • pamiętaj, że wszystko co przynosisz dla pacjenta (rzeczy osobiste, jedzenie, napoje, środki higieny osobistej, itp.) powinno być ograniczone do niezbędnego minimum i zmieścić się w szafce przyłóżkowej
 • jeśli pozwolą na to pogoda, warunki oraz stan zdrowia osoby odwiedzanej, możliwe, że na spotkanie z pacjentem zostaniesz skierowany do parku przy szpitalu
 • pamiętaj, że personel szpitala odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz, w miarę możliwości, również w jej trakcie.

ZAKAZ ODWIEDZIN W ODDZIALE PEDIATRII (dziecięcym) od 27-12-2022r.

ZAKAZ ODWIEDZIN W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM od 28-12-2022r.

Skip to content