Odwiedziny w szpitalu

Każdy Pacjent ma prawo do kontaktu z bliskimi.

Odwiedziny chorych mogą odbywać się w oddziałach PCM codziennie, jednak ze względów organizacyjnych preferowane są odwiedziny między godziną 12:00 a 19:00.

Od godziny 22:00-6:00 obowiązuje cisza nocna.

Odwiedziny pacjentów powinny odbywać się w sposób nie zakłócający normalnej pracy oddziału, nie mogą naruszać praw innych pacjentów, w szczególności prawa do poszanowania intymności oraz ciszy i spokoju.

W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, organizacyjnymi lub wynikających ze stanu chorych, odwiedziny w danym oddziale lub sali chorych mogą zostać czasowo wstrzymane decyzją Prezesa PCM. W takich sytuacjach Zarząd PCM zaleca kontakt telefoniczny i internetowy. Odwiedziny pacjentów terminalnie chorych i pacjentów małoletnich odbywają się na indywidualnych zasadach.

Regulamin odwiedzin oraz wszystkie aktualne informacje na temat obowiązujących zasad organizacji odwiedzin w szpitalu są publikowane na naszej stronie internetowej oraz w miejscu widocznym i dostępnym dla wszystkich odwiedzających.

W trosce o bezpieczeństwo pacjentów Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie Sp. z o.o. zgodnie z zaleceniami ekspertów Ministerstwa Zdrowia, rekomendowane jest stosowanie się do poniższych zasad:

 • ogranicz liczbę osób odwiedzających jednocześnie pacjenta do jednej osoby (w szczególnych sytuacjach – dwie osoby)
 • nie możesz mieć objawów infekcji (w tym m.in. kataru, kaszlu, gorączki, bólu gardła)
 • noś maseczkę zakrywającą usta i nos przez cały czas przebywania na terenie szpitala
 • niezwłocznie po wejściu do placówki dokładnie (min. 30 sek.) umyj ręce wodą z mydłem lub je zdezynfekuj preparatem na bazie min. 70% alkoholu, po wejściu na oddział ponownie zdezynfekuj ręce
 • idź bezpośrednio do odwiedzanego pacjenta, a po zakończeniu wizyty jak najszybciej opuść placówkę
 • unikaj sytuacji, w wyniku których znajdziesz się w jednym pomieszczeniu z innymi osobami niż pacjent, którego odwiedzasz
 • unikaj podczas wizyty dotykania rękoma twarzy, szczególnie okolicy ust, nosa i oczu
 • unikaj sytuacji, w wyniku których w jednym pomieszczeniu zgromadzi się kilka osób odwiedzających
 • podczas wizyty unikaj bardzo bliskiego kontaktu fizycznego z pacjentem: przytulania, uścisków, pocałunków, itp.
 • bezpośrednio przed wykonaniem jakichkolwiek czynności pielęgnacyjnych przy pacjencie dokładnie umyj lub zdezynfekuj ręce
 • pamiętaj, że wszystko co przynosisz dla pacjenta (rzeczy osobiste, jedzenie, napoje, środki higieny osobistej, itp.) powinno być ograniczone do niezbędnego minimum i zmieścić się w szafce przyłóżkowej
 • jeśli pozwolą na to pogoda, warunki oraz stan zdrowia osoby odwiedzanej, możliwe, że na spotkanie z pacjentem zostaniesz skierowany do parku przy szpitalu
 • pamiętaj, że personel szpitala odpowiedzialny jest za wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywają się odwiedziny – przed i po wizycie oraz, w miarę możliwości, również w jej trakcie.

Informacja o zasadach odwiedzin w szpitalu

Zgodnie z brzmieniem art. 5 oraz w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1545 ze zm.)  istnieje możliwość ograniczenia prawa do osobistego kontaktu z innymi osobami (odwiedzającymi) – w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Mając na względzie powyższe oraz zwiększoną ilość infekcji wirusowych odwiedziny w szpitalu odbywają się zgodnie
z obowiązującym regulaminem odwiedzin , niemniej jednak przy zachowaniu następujących wymogów:

 • zachowanie reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk przed wejściem i wyjściem z oddziału oraz stosowanie maseczek zakrywających nos i usta)
 • jednego chorego może odwiedzać jednocześnie tylko jedna osoba
 • odwiedzający nie może mieć objawów infekcji
 • wszystkich odwiedzających obowiązuje pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni szpitalnej przy wejściu głównym do szpitala.

Pleszew, dnia 18 stycznia 2024 r.

Odwołanie ograniczeń w odwiedzinach na Oddziale Kardiologicznym

Mając na względzie poprawę sytuacji epidemiologicznej w oddziale kardiologicznym – odwołuje się wprowadzone w dniu 9 lutego br. ograniczenie odwiedzin w tym oddziale jedynie do sytuacji wyjątkowych po uprzednim uzyskaniu zgody ordynatora lub lekarza dyżurnego.

Odwiedziny począwszy od 23 lutego br. odbywają się zatem we wszystkich oddziałach szpitalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem odwiedzin, niemniej jednak nadal przy zachowaniu następujących wymogów:

 • zachowanie reżimu sanitarnego(dezynfekcja rąk przed wejściem i wyjściem z oddziału oraz stosowanie maseczek zakrywających nos i usta)
 • jednego chorego może odwiedzać jednocześnie tylko jedna osoba
 • odwiedzający nie może mieć objawów infekcji
 • wszystkich odwiedzających obowiązuje pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni szpitalnej przy wejściu głównym do szpitala.

Prezes Zarządu PCM
Błażej Górczyński
Pleszew, dnia 23 lutego 2024 r.

 

 

Skip to content