Przyjęcia planowe

BIURO PRZYJĘĆ PLANOWYCH

  • Usytuowane jest na poziomie 0 przy wejściu głównym.
  • Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.30 oraz w niedzielę w godz. 9.30 – 11.30.

W Biurze Przyjęć Planowych odbywają się przyjęcia pacjentów z ustalonym terminem do wszystkich oddziałów PCM,za wyjątkiem przyjęć do Oddziału dziecięcego, onkologicznego i hematologicznego, noworodkowego oraz SOR – przyjęcia do tych oddziałów odbywają się bezpośrednio na tych oddziałach.

UWAGA:
1) Poza godzinami funkcjonowania BBP, pacjenci z ustalonym terminem przyjęcia do szpitala proszeni są o kierowanie się do SOR (wejście od ul. Poznańskiej);
2) Pacjenci, którzy nie mają ustalonego w oddziale terminu przyjęcia, proszeni są o kierowanie się do danego oddziału, celem wpisu na listę oczekujących i ustalenie terminu przyjęcia;
3) W przypadkach nagłych, nie jest wymagane skierowanie do szpitala, a decyzja o przyjęciu lub odmowie przyjęcia podejmowana jest przez lekarza w SOR (wejście od ul. Poznańskiej).

Skip to content