Zasady kierowania do szpitala

Przyjęcia w trybie planowym do oddziałów stacjonarnych Pleszewskiego Centrum Medycznego w Pleszewie odbywają się na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, po odbyciu kwalifikacji lekarskiej i wpisie pacjenta na Listę oczekujących na świadczenie. W tym celu:

 1. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego kieruje pacjenta wymagającego leczenia w trybie stacjonarnym, wystawiając e-skierowanie do oddziału realizującego świadczenia w danym zakresie.
 2. W celu kwalifikacji do leczenia w trybie stacjonarnym, pacjent z kodem dostępu do wystawionego-skierowania (lub jego kopią) oraz pełną dokumentacją medyczną dotyczącą dotychczasowego leczenia, zgłasza się do lekarza oddziału. Kwalifikacja może zostać przeprowadzona w oddziale lub w jednoimiennej poradni przyszpitalnej.
  Uwaga: do poradni wymagane jest odrębne Skierowanie do poradni, a termin wizyty należy ustalić w rejestracji tel. 62 74 20 800;
 3. W trakcie wizyty kwalifikacyjnej lekarz oddziału PCM podejmuje decyzję o kwalifikacji pacjenta, określa stan (przypadek stabilny/pilny) oraz na podstawie prowadzonej w oddziale Listy oczekujących – wyznacza termin przyjęcia planowego.
 4. Podczas kwalifikacji lekarz przekazuje podstawowe informacje o planowanym przebiegu leczenia oraz o ewentualnej konieczności wykonania badań dodatkowych przed zabiegiem, czy przeprowadzenia konsultacji (np. stomatolog, ginekolog, urolog, kardiolog, chirurg naczyniowy):
  – w przypadku przeprowadzenie kwalifikacji w oddziale – lekarz kwalifikujący przekazuje do lekarza kierującego informację o konieczności przeprowadzenia konsultacji oraz wykonania badań;
  – w przypadku przeprowadzenie kwalifikacji w poradni przyszpitalnej PCM – lekarz kwalifikujący/lekarz poradni wystawia wymagane skierowania na konsultacje oraz badania dodatkowe przed zabiegiem.
 5. Przed planowanym przyjęciem do szpitala (ok.2 tygodnie) pacjent proszony jest o telefoniczne potwierdzenie braku przeciwskazań do leczenia oraz uzyskanie potwierdzenie terminu przyjęcia – telefony kontaktowe do sekretariatu danego oddziału w zakładce oddział, dostępne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.30.
 6.  W sytuacji pogorszenia stanu pacjenta, w celu przyspieszenia terminu przyjęcia planowego wymagana jest ponowna kwalifikacja lekarska z ewentualną zmianą trybu przyjęcia na pilny.
 7. Przyjęcia w trybie nagłym nie wymagają skierowania, a decyzja o przyjęciu podejmowana jest przez lekarza w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Skip to content