Rejestracja telefoniczna do poradni – call center

W Pleszewskim Centrum Medycznym pod numerem telefonu 62 74 20 800 funkcjonuje system telefonicznej rejestracji medycznej CALL CENTER

Rejestracja telefoniczna jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 14.30.
Jednoczasowo rozmowy obsługują 3-4 osoby.

Aktualnie systemem rejestracji telefonicznej objęte są poradnie specjalistyczne funkcjonujące w PCM, za wyjątkiem poradni zdrowia psychicznego, terapii uzależnień, logopedycznej, ginekologiczno-położniczej, RM, TK i pracowni endoskopowej, natomiast docelowo planowane jest włączenie również tych poradni i pracowni.

Pacjent łączy się do systemu i otrzymuje informację o jego miejscu w kolejce oczekujących na połączenie oraz statusie połączenia. Rozmowy są nagrywane, a system pozwala na łatwy dostęp do archiwizowanych nagrań. Dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco reagować na zgłaszane problemy i mieć kontrolę nad wydarzeniami.

Personel obsługujący system uczestniczy w szkoleniach z zakresu obsługi systemu i komunikacji
z pacjentem. Mamy nadzieje, że dzięki wykorzystaniu tego systemu i nabytym umiejętnościom, telefoniczne umówienie wizyty lub uzyskanie informacji przez pacjenta będzie prostsze i bardziej efektywne.

REJESTRACJA TELEFONICZNA
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.30

OGÓLNA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
(z wyłączeniem rejestracji do wskazanych poniżej)
62 74 20 800
DO PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 62 74 20 823
DO PORADNI TERAPII UZALEŻNIEŃ 62 74 21 580
DO PORADNI LOGOPEDYCZNEJ 62 74 20 827
DO PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ 62 74 20 807, 62 74 20 808
DO PRACOWNI ENDOSKOPOWEJ
(uwaga: prosimy o cierpliwość, gdyż rejestracji dokonuje personel medyczny pracowni w przerwach między badaniami)
62 74 20 887
NA BADANIE TK, RM 62 74 20 899
NA INNE BADANIA OBRAZOWE 62 74 20 840
INFORMACJA OGÓLNA 62 74 20 900
Skip to content