Opieka duszpasterska

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI
Kapelan Szpitalny ks. Michał Korach
Tel. 793635813

KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-AUGSBURSKI
Ks. Waldemar Gabryś, Proboszcz – Administrator
ul. Kaliska 1/5, 63-400 Ostrów Wlkp.
Tel. 62 594 16 99

WYZNANIE ŚWIADKÓW JEHOWY
Przedstawiciel KŁS Poznań – Koordynator grupy odwiedzania chorych
Piotr Czapczyński
Tel. 516 484 942

POLSKI UTOKEFALICZNY KOŚCIÓŁ PRAWOSŁAWNY
Cerkiew Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Kaliszu
Ks.prot. Mirosław Antosiuk
Tel. 503 185 696

Skip to content