Numery telefonów

Zarząd i administracja
Sekretariat Prezesa i Dyrektora ds. medycznych 62 74 20 700
Fax 62 74 20 700 wew.8
Dyrektor ds. finansowo-ekonomicznych, Główny Księgowy 62 74 20 704
Dyrektor ds. administracyjnych 62 74 20 768
Dyrektor ds. technicznych 62 74 20 710
Naczelna Pielęgniarka 62 74 20 703
Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta 62 74 20 718
Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania 62 74 20 716
Pielęgniarka Epidemiologiczna 62 74 20 713
Dział Księgowości 62 74 20 705, 62 74 20 706
Dział Techniczno-Eksploatacyjny 62 74 20 711, 62 74 20 712
Zamówienia Publiczne 62 74 20 719
Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Płac 62 74 20 721
Dział Służb Pracowniczych i Płac 62 74 20 707, 62 74 20 708
Kierownik Działu Organizacyjno-Prawnego 62 74 20 375
Sekcja Statystyki i Umów z NFZ 62 74 20 709
Sekcja rozliczeń z NFZ 62 74 20 714
Specjalista ds. BHP 62 74 20 859
INFORMACJA OGÓLNA 62 74 20 900
REJESTRACJA TELEFONICZNA (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 14.30)
OGÓLNA DO PORADNI SPECJALISTYCZNYCH
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA (gastroskopia / kolonoskopia)
(z wyłączeniem rejestracji do wskazanych poniżej)
62 74 20 800
DO PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO 62 74 20 823
DO PORADNI TERAPII UZALEŻNIEŃ 62 74 21 580
DO PORADNI LOGOPEDYCZNEJ 62 74 20 827, 506 100 168
DO PORADNI POŁOŻNICZO-GINEKOLOGICZNEJ 62 74 20 807, 62 74 20 808
DO PUNKTU SZCZEPIEŃ 62 74 20 908
NA BADANIE TK, RM 62 74 20 899
NA INNE BADANIA OBRAZOWE 62 74 20 840
KOORDYNATORZY
KOORDYNATOR DILO 509 823 057, 62 74 20 811
KOORDYNATOR KOS 62 74 20 817
PORADNIE

Uwaga: telefony kontaktowe z personelem medycznym są dostępne wyłącznie w godzinach funkcjonowania poradni; w poradniach nie prowadzi się zapisu na wizytę.

Poradnia chirurgii dziecięcej 62 74 20 819
Poradnia psychologiczna 62 74 20 822
Poradnia odwykowa 62 74 21 580
Poradnia psychiatryczna 62 74 20 823
Poradnia urologiczna 62 74 20 824
Poradnia ortopedyczna 62 74 20 825
Poradnia medycyny pracy 62 74 20 737
Poradnia rehabilitacyjna 62 74 20 826
Poradnia logopedyczna 62 74 20 827
Poradnia onkologiczna 62 74 20 761
Poradnia kardiologiczna 62 74 20 776
Poradnia gastroenterologiczna, proktologiczna 62 74 20 887
Poradnia chirurgii onkologicznej 62 74 20 734
Poradnia hematologiczna 62 74 20 787
Poradnia neurologiczna 62 74 20 816
Poradnia chirurgiczna 62 74 20 801
Poradnia diabetologiczna 62 74 20 804
Biuro programu retinopatii cukrzycowej 62 74 20 904
Poradnia leczenia bólu 62 74 20 856
Poradnia położniczo-ginekologiczna 62 74 20 807, 62 74 20 808
Poradnia reumatologiczna 62 74 20 820
Pielęgniarska opieka długoterminowa 62 74 20 757
NIŚOZ – rejestracja 62 74 20 767
NIŚOZ – pielęgniarka 62 74 20 765
NIŚOZ – lekarz 510 914 119, 572 907 714
ODDZIAŁY SZPITALNE
Szpitalny Oddział Ratunkowy 62 74 20 888,
piel. oddziałowy 62 74 20 864,
dyżurka lekarska 62 74 20 861
Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii ordynator 62 74 20 870,
dyżurka piel. 62 74 20 871,
dyżurka lek. 62 74 20 872
Oddział Chirurgiczny z pododdziałem urologicznym i pododdziałem chirurgii onkologicznej sekretariat 62 74 20 896,
ordynator 62 74 20 882,
piel. oddz. 62 74 20 881,
dyżurka piel. 62 74 20 881
Oddział Położniczo-Ginekologiczny sekretariat 62 74 20 894,
ordynator 62 74 20 891,
piel. oddz. 62 74 20 833,
blok porodowy 62 74 20 830
Oddział Kardiologiczny z sekcją wszczepiania rozruszników Sekretariat 62 74 20 865,
ordynator 62 74 20 772,
dyżurka lekarska 62 74 20 773,
dyżurka piel. 62 74 20 771,
sala intensywnego nadzoru kardiol. 62 74 20 869
Oddział Noworodkowy ordynator 62 74 20 850
Oddział Wewnętrzny z pododdziałem nefrologicznym i reumatologicznym sekretariat 62 74 20 738,
ordynator 62 74 20 775,
dyżurka piel. 62 74 20 770
Oddział Dziecięcy z pododdziałem wczesnego usprawniania dzieci ze schorzeniami neurologicznymi sekretariat 62 74 20 754,
ordynator 62 74 20 751,
piel. oddz. 62 74 20 753,
Oddział Onkologiczny z pododdziałem hematologicznym sekretariat 62 74 20 867,
ordynator 62 74 20 818,
piel. oddz. 62 74 20 760,
dzienny oddz. podawania chemii 62 74 20 848
Oddział Rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej dyżurka lek. 62 74 20 794,
dyżurka piel. 62 74 20 796
Oddział Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu sekretariat 62 74 20 879,
dyżurka lekarska 62 74 20 883,
dyżurka piel. 62 74 20 880
Oddział Opieki Paliatywnej sekretariat 62 74 20 779,
dyżurka lekarska 62 74 20 780,
dyżurka piel. 62 74 20 781,
PRACOWNIE I ZAKŁADY
Zakład Diagnostyki Obrazowej Sekretariat i rejestracja na badania USG, RTG i MMG:
62 74 20 840,
rejestracja na badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego 62 74 20 899
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej kierownik 62 74 20 876,
pobieralnia 62 7420 877
Zakład Fizykoterapii i Leczniczego Usprawniania kierownik 62 7420 741,
pokój rehabilitantów 62 74 20 740
Hospicjum Domowe 507 000 203
Pielęgniarska Opieka Długoterminowa 62 74 20 757
Pracownia gastroenterologiczna 62 74 20 887
Skip to content