Aktualności | Ważne komunikaty

Informacja o zasadach odwiedzin w szpitalu

gru 22, 2023

Informacja o zasadach odwiedzin w szpitalu

Zgodnie z brzmieniem art. 5 oraz w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1545 ze zm.) istnieje możliwość ograniczenia prawa do osobistego kontaktu z innymi osobami (odwiedzającymi) — w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Mając na względzie powyższe oraz zwiększoną ilość infekcji wirusowych w szpitalu nadal utrzymuje się ograniczenie odwiedzin w oddziałach wewnętrznym i dziecięcym. W sytuacjach wyjątkowych odwiedzanie chorych w tych oddziałach jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu zgody ordynatora lub lekarza dyżurnego.

Od 22 grudnia 2023 roku odwiedziny w pozostałych oddziałach odbywają się zgodnie z obowiązującym regulaminem odwiedzin oraz przy uwzględnieniu następujących wymogów:

  • zachowanie reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk przed wejściem i wyjściem z oddziału oraz stosowanie maseczek zakrywających nos i usta)
  • jednego chorego może odwiedzać jednocześnie tylko jedna osoba
  • odwiedzający nie może mieć objawów infekcji wszystkich odwiedzających obowiązuje pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni szpitalnej przy wejściu głównym do szpitala.

Prezes Zarządu PCM
Błażej Górczyński

Pleszew, dnia 22 grudnia 2023 r.

Skip to content