Aktualności | Ważne komunikaty

Informacja o zasadach odwiedzin w szpitalu 18 stycznia 2024 r.

sty 18, 2024

Informacja o zasadach odwiedzin w szpitalu

Zgodnie z brzmieniem art. 5 oraz w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r., poz. 1545 ze zm.) istnieje możliwość ograniczenia prawa do osobistego kontaktu z innymi osobami (odwiedzającymi) – w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów.

Mając na względzie powyższe oraz zwiększoną ilość infekcji wirusowych odwiedziny w szpitalu odbywają się zgodnie
z obowiązującym regulaminem odwiedzin , niemniej jednak przy zachowaniu następujących wymogów:

  • zachowanie reżimu sanitarnego (dezynfekcja rąk przed wejściem i wyjściem z oddziału oraz stosowanie maseczek zakrywających nos i usta)
  • jednego chorego może odwiedzać jednocześnie tylko jedna osoba
  • odwiedzający nie może mieć objawów infekcji
  • wszystkich odwiedzających obowiązuje pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni szpitalnej przy wejściu głównym do szpitala.

Pleszew, dnia 18 stycznia 2024 r.

Skip to content