Zakład fizjoterapii

Personel medczyny
Tefelony kontaktowe
Realizowane świadczenia
Ważne informacje

Kierownik Zakładu

 • mgr fizjoterapii Joanna Klonowska – specjalista fizjoterapii

Zastępca Kierownika

 • mgr Rafał Ogrodowczyk
Kierownik 62 74 20 741
Rejestracja do zakładu fizjoterapii 62 74 20 740
Sala kinezyterapii 1 62 74 20 398
Sala kinezyterapii 2 62 74 20 399

Zakres świadczonych usług obejmuje: fizykoterapię, kinezyterapię, terapię manualną, masaż suchy.

KINEZYTERAPIA

 • indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody reedukacji nerwowo-mięśniowej, metody specjalne (Cyriax, McKenzie), mobilizacje i manipulacje,
 • terapia manualna tkanek miękkich
 • ćwiczenia wspomagane i samowspomagane
 • ćwiczenia manualne
 • pionizacja
 • ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
 • ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • ćwiczenia izometryczne
 • nauka czynności lokomocji
 • wyciągi
 • masaż suchy – częściowy
 • masaż mechaniczny

ELEKTROLECZNICTWO

 • galwanizacja
 • jonoforeza
 • elektrostymulacja
 • prądy diadynamiczne
 • prądy interferencyjne
 • prądy TENS
 • prądy TRAEBERTA
 • prądy KOTZA
 • ultradźwięki
 • ultrafonoforeza

LECZENIE POLEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

 • diatermia krótkofalowa, mikrofalowa
 • impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości

ŚWIAŁOLECZNICTWO I TERMOTERAPIA

 • naświetlanie promieniowaniem widzialnym, podczerwonym
 • laseroterapia (skaner i punktowa)
 • okłady parafinowe

HYDROTERAPIA

 • kąpiel wirowa (kończyn górnych i dolnych)
 • kąpiel wirowa kończyn dolnych z objęciem kręgosłupa l-s

KRIOTERAPIA

 • miejscowa

Do zakładu wymagane jest skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty.

Ważność skierowania 1 miesiąc od wystawienia.

W celu ustalenia terminu przyjęcia, rejestracji lub uzyskania informacji proszę dzwonić do rejestracji zakładu – 62 74 20 740 w godzinach od 7.00 do 14.00, natomiast skierowanie można dostarczyć od poniedziałku do piątku w godzinach pracy zakładu, tj. od 7.00 do 19.00
Czas oczekiwania na przyjęcie w Zakładzie Fizjoterapii wynosi ok. 6 msc.

Serię zabiegów poprzedza wizyta fizjoterapeutyczna podczas której badany jest stan funkcjonalny pacjenta i ustalany plan zabiegów.

Skip to content