Pakiety badań diagnostycznych

Informacje o pakiecie podstawowym "Silver"

Pakiet podstawowy „Silver” obejmuje następujące badania:

 • wstępne badanie lekarskie, podczas którego ocenie zostaje poddany ogólny stan zdrowia oraz następuje kwalifikacja do poszczególnych badań;
 • badanie laboratoryjne elektrolitów, sodu, potasu i magnezu – celem wykrycia zaburzeń składu elektrolitowego krwi – ewentualnych niedoborów bądź nadmiarów;
 • morfologia krwi – badanie przesiewowe w chorobach krwi i układu krwiotwórczego (niedokrwistości, białaczki, infekcje);
 • CRP – badanie laboratoryjne wykonywane celem wykrycia stanów zapalnych nieinfekcyjnych i infekcji;
 • badanie ogólne moczu, oznaczenie kreatyniny – celem oceny wydolności nerek oraz przesiewowej diagnostyki chorób nerek;
 • lipidogram – badanie wykrywające zaburzenia gospodarki lipidowej i pozwalające ocenić ryzyko rozwoju miażdżycy naczyń;
 • oznaczenie glukozy na czczo i po obciążeniu 75 g glukozy p.o – wykrywanie cukrzycy lub ocena dotychczasowego jej leczenia (wyrównania – w przypadku chorych);
 • zdjęcie RTG płuc – badanie obrazowe profilaktyczne wykonywane celem wczesnego wykrycia choroby nowotworowej;
 • oznaczenie poziomu TSH – celem wykrycia i oceny zaawansowania chorób tarczycy;
 • badania: ALAT, ASPAT, bilirubiny i GGTP – celem wykrycia i oceny zaawansowania chorób wątroby;
 • badania: EKG i kontrola RR – celem diagnostyki chorób serca i układu krążenia;
 • podsumowujące spotkanie z lekarzem koordynującym celem omówienia otrzymanych wyników i wydania zaleceń co do dalszego postępowania.
Informacje o pakiecie rozszerzonym "Gold"

Pakiet rozszerzony „Gold” obejmuje badania zawarte w Pakiecie podstawowym „Silver” oraz dodatkowo:

 • oznaczenie HbA1C – laboratoryjne badanie pozwalające wykryć cukrzycę bądź ocenić jej dotychczasowe leczenie;
 • markery nowotworowe: CEA, CA, PSA, CA 19-9 oraz badanie mammograficzne (dla kobiet) – celem profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
 • USG jamy brzusznej – wykrywanie i ocena zaawansowania chorób wątroby;
 • konsultacje specjalistów z danej dziedziny medycyny – w zależności od wykrytych nieprawidłowości.
Informacje o pakiecie kompleksowym "Platinum"

Pakiet kompleksowy „Platinum” obejmuje badania zawarte w Pakietach podstawowym „Silver” i rozszerzonym „Gold” oraz dodatkowo:

 • badanie tomografem komputerowym (TK) – celem profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób nowotworowych;
 • USG tarczycy – poszerzone wykrywanie i ocena zaawansowania chorób tarczycy;
 • USG serca, Doppler żył, 24h Holter EKG i test wysiłkowy – rozszerzona diagnostyka chorób serca i układu krążenia.

Lekarz koordynujący:
dr n.med. Krzysztof Cieszyński
Ordynator Oddziału Wewnętrznego PCM Sp. z o.o. w Pleszewie. Wieloletni praktyk, specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych i nefrologii.

Informacje ogólne:
Pakiety badań diagnostycznych realizowane są w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie Sp. z o.o. w każdy czwartek.
Należy zabrać ze sobą posiadaną dokumentację medyczną (wyniki badań, wypisy ze szpitali) oraz przyjmowane leki.

W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat pakietów, sposobu zapisu lub wykupienia pakietu dzwoń:
62 7420 770 (osoba do kontaktu: Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Wewnętrznego)

Skip to content