Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego

Z przyjemnością informujemy, że w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie realizowany jest Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego, w ramach którego pacjenci mogą wykonać badanie kolonoskopii bezpłatnie oraz bez skierowania.

Rak jelita grubego jest jednym z najbardziej podstępnych nowotworów i długo nie daje żadnych objawów. Szacuje się, że w Polsce jest on drugim po raku płuc nowotworem przyczyniającym się do śmierci pacjentów. Przyczyny jego powstawania są różne, ale do najczęstszych należą: obciążenie genetyczne, zła dieta, otyłość, brak ruchu , nadmierne picie alkoholu i palenie papierosów. Wszystkie osoby będące w grupie ryzyka powinny skorzystać z badań.

Do badania kwalifikują się:

  • osoby w wieku 50-65 lat,
  • osoby 40-49 lat, które posiadają krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) u którego rozpoznano nowotwór złośliwy jelita grubego,
  • osoby które nie miały wykonanego badania w ciągu ostatnich 10 lat,
  • osoby nie wykazujące objawów sugerujących nowotwór złośliwy.

Poniżej znajduje się ankieta, która jest niezbędna do zapisania się na badanie. Wypełnioną ankietę należy dostarczyć do pokoju nr 078 znajdującego się w przyziemiu Pleszewskiego Centrum Medycznego (pomieszczenia administracji). Biuro czynne od poniedziałku do czwartku w godzinach 8.00 – 14.00.

Kontakt:
Natalia Matyjewicz
Tel. 62 74 20 714
n.matyjewicz@szpitalpleszew.pl

Skip to content