Poradnia medycyny pracy

Personel medczyny
Tefelony kontaktowe
Realizowane świadczenia
h
Informacje dla pacjenta

Świadczenia realizowane są przez lekarzy posiadających wymagane uprawnienia z zakresu medycyny pracy.

Poradnia medycyny pracy tel:627420737 Kontakt z personelem medycznym w godzinach pracy poradni

Przyjęcia w poradni odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez PCM lub innego pracodawcę, z którym PCM zawarł stosowne umowy.

Skip to content