Poradnia Kardiochirurgiczna

Personel medczyny
Tefelony kontaktowe
Realizowane świadczenia
h
Informacje dla pacjenta

Świadczenia realizowane są przez wysokiej klasy specjalistę w dziedzinie kardiochirurgii.

REJESTRACJA OGÓLNA 62 74 20 800 8.00-14.30
Poradnia  kardiologiczna 62 74 20 776 Kontakt z personelem medycznym w godzinach pracy poradni

Przyjęcia w poradni odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę).

Świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielane są osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.

Realizowane świadczenia obejmują czynności diagnostyczno-lecznicze (w tym badanie pobranego materiału biologicznego) w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w tym:

  • porady specjalistyczne;
  • badania diagnostyczne;

W ramach poradni prowadzona jest profilaktyka, diagnostyka i leczenie schorzeń zgodnych z zakresem kardiochirurgii. Poradnia funkcjonuje jako poradnia przyszpitalna.

Skip to content