Poradnia internistyczna

Personel medczyny
Tefelony kontaktowe
Realizowane świadczenia
h
Informacje dla pacjenta

Świadczenia realizowane są przez lekarzy specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych.

REJESTRACJA OGÓLNA 62 74 20 800 Kontakt z personelem medycznym w godzinach pracy poradni

Poradnia funkcjonuje jako poradnia przyszpitalna – świadczenia udzielane są pacjentom hospitalizowanym w oddziale chorób wewnętrznych PCM w okresie 30 dni od wypisu.

Przyjęcia w poradni odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę).

Świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielane są osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.

Realizowane świadczenia obejmują czynności diagnostyczno-lecznicze (w tym badanie pobranego materiału biologicznego) w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w tym:

  • porady specjalistyczne;
  • badania diagnostyczne;
  • procedury zabiegowe ambulatoryjne;

W ramach poradni prowadzona jest profilaktyka, diagnostyka i leczenie schorzeń zgodnych z zakresem działania danej komórki.

Skip to content