Aktualności

Dobry posiłek w szpitalu

paź 23, 2023

Dobry posiłek w szpitalu

Od 23 października 2023 roku w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie realizowany jest program pilotażowy w zakresie edukacji żywieniowej oraz poprawy jakości żywienia w szpitalach – „Dobry posiłek w szpitalu”

Celem programu jest zwiększenie dostępności porad żywieniowych w szpitalach oraz wdrożenie optymalnego modelu żywienia świadczeniobiorców w szpitalach.

Realizacja programu pilotażowego obejmuje:
1) zapewnienie pacjentowi wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
2) udzielanie pacjentowi porady żywieniowej przez osobę planującą dietę.

Do programu pilotażowego kwalifikuje się pacjentów przyjętych do szpitala, którzy nie są żywieni wyłącznie dojelitowo lub wyłącznie pozajelitowo lub nie przebywają na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii.Udzielenie porady żywieniowej odbywa się na zlecenie lekarza.

Zgodnie z warunkiem realizacji programu – na stronie internetowej PCM publikowane będą jadłospisy oraz zdjęcia posiłków spośród najczęściej stosowanych diet.

Diety będą podlegały codziennej ocenie w zakresie zgodności z jadłospisem, świeżości produktów, temperatury, zapachu oraz wyglądu i konsystencji.

Jesteśmy przekonani, iż realizacja programu, w tym zapewnienie porad żywieniowych przez odpowiednio wykwalifikowany personel, wpłynie na poprawę lub utrzymanie stanu odżywienia pacjenta nie tylko podczas pobytu w szpitalu, ale również podczas powrotu do zdrowia w warunkach domowych.

Skip to content