Poradnia Logopedyczna

Personel medczyny
Tefelony kontaktowe
Realizowane świadczenia
h
Informacje dla pacjenta

Świadczenia realizowane są przez wysokiej klasy neurologopedę.

PORADNIA LOGOPEDYCZNA – REJESTRACJA 62 74 20 827 Kontakt z personelem medycznym w godzinach pracy poradni

Przyjęcia w poradni odbywają się na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę).

Świadczenia w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielane są osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych lub całodziennych.

Realizowane świadczenia obejmują diagnostykę i terapie logopedyczną.

Logopeda ma za zadanie w jak największym stopniu poprawić czynność mówienia pacjenta lub nauczyć go alternatywnej formy komunikowania się z otoczeniem (np. za pomocą języka migowego, fonogestów, piktogramów) oraz doskonalić umiejętność rozumienia wypowiedzi językowych. Pomoc logopedyczna może być skierowana do osób w różnym wieku (od niemowląt do ludzi dorosłych), posiadających różnego typu zaburzenia mowy i artykulacji wynikające m.in. z wad zgryzu, rozszczepienia podniebienia, uszkodzenia słuchu czy też upośledzenia umysłowego.

Poradnia logopedyczna PCM oferuje m.in.:

 • diagnozę logopedyczną i neurologopedyczną,
 • terapię wad wymowy,
 • terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy,
 • terapię logopedyczną dla osób jąkających się,
 • terapię zaburzeń mowy i komunikacji – autyzm,
 • zespół Aspergera,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • zespół Downa,
 • porażenie mózgowe i inne,
 • terapię zaburzeń mowy spowodowanych wadą słuchu
 • specjalistyczną terapię dla osób po incydentach neurologicznych takich jak udary mózgu czy choroby neurodegeneracyjne.
Skip to content