PCM w Pleszewie zakupił nowy ambulans ratunkowy oraz sprzęt medyczny i wyposażenie

W dniu 2 grudnia br. odbyła się w naszym szpitalu uroczystość, ostatnia w tym roku, jak zapewniła Pani Prezes Agnieszka Pachciarz, z cyklu imprez poświęconych dokonywanym przez PCM w Pleszewie zakupom sprzętu i aparatury medycznej. Głównym przedmiotem naszego skromnego świętowania była kolejna zakupiona tym razem ze środków własnych karetka. Będzie ona służyła na potrzeby Podstawowego Zespołu Ratownictwa Medycznego. Ambulans powstał na bazie samochodu marki Volkswagen Crafter. W sumie wartość zakupionego i otrzymanego w 2009 roku sprzętu wyniosła 4 640 661,89 zł. Z tej ogólnej puli tegorocznych zakupów bez mała 3 miliony złotych stanowiły środki własne PCM w Pleszewie. Ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 632 063,42 zł na zakup następującego sprzętu i aparatury medycznej: zestaw do wideoskopii, myjka endoskopowa, aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, defibrylator, 8 pomp infuzyjnych, 2 respiratory, stół operacyjny, 2 kardiomonitory i 3 kapnografy.

 

Kolejne 254 230,00 zł otrzymaliśmy ze środków Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD, które przeznaczyliśmy na zakup echokardiografu, bieżni i aparatu EKG. Podobnie jak w latach poprzednich, i tym razem naszą działalność wsparło Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Finansowej dla ZOZ, które przekazało sprzęt o wartości 67 852,45 zł. Szczególne podziękowania Pani Prezes skierowała do tych osób, które w ramach wspierania organizacji pożytku publicznego przekazały 1% swojego podatku na rzecz szpitala w Pleszewie.

 

W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym zgromadzono część sprzętu, o który w tym roku wzbogacił się PCM w Pleszewie. Przekazanie tegoż sprzętu do użytkowania miało charakter symboliczny. Kapelan szpitalny ks. Marcin Załężny dokonał poświęcenia nowej karetki oraz urządzeń medycznych. Podczas uroczystości w imieniu właściciela szpitala- Powiatu Pleszewskiego, głos zabrał Pan Starosta Michał Karalus. Nawiązując do obaw, które towarzyszyły przekształceniu SPZOZ-u w spółkę, Pan starosta podkreślił, że dla pracowników i pacjentów ta zmiana jest niezauważalna.

 

Pan Józef Gryszka, Dyrektor kaliskiej delegatury WOW NFZ odnosząc się do powszechnych komentarzy, że przyszły rok będzie trudny dla służby zdrowia, radził, abyśmy nasz optymizm budowali na założeniu, że tak dobre szpitale, jak nasz na pewno sobie poradzą. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy oraz osoby zaprzyjaźnione z naszym szpitalem. Gościliśmy również Pana Ryszarda Fonżychowskiego – Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „Droga i Bezpieczeństwo”. Logo tej organizacji, jako sponsora wspierającego naszą działalność w zakresie transportu sanitarnego i pomocy doraźnej, zostało umieszczone na nowej karetce.