Wizyta w zaprzyjaźnionej Klinice Ammerland

W dniach 4-9 października delegacja Pleszewskiego Centrum Medycznego na czele z dyrektorem ds. medycznych Ryszardem Bosackim uczestniczyła w wizycie roboczej w Ammerland Klinik w Westerstede. Współpraca, która nawiązana została ponad 10 lat temu nieustannie jest okazją do wymiany poglądów oraz doświadczeń, których celem jest dobro Pacjentów. Podobnie było w trakcie konferencji nt. "Jakości opieki nad Pacjentem", w której uczestniczyli przedstawiciele Ammerland-Klinik w maju bieżącego roku w Pleszewie oraz podczas rewizyty pracowników naszego Centrum w Niemczech.
To właśnie ciągłe dążenie do polepszenia opieki oraz zapewnienia naszym Pacjentom dostępu do najnowszych technologii w dziedzinie medycyny były podstawowym celem biorących udział w delegacji. Wymiana doświadczeń owocowała długimi i stojącymi na merytorycznie wysokim poziomie dyskusjami, których efektem jest zacieśnienie współpracy oraz wiele obserwacji, które można wdrożyć w naszych szpitalach.
Uczestniczący w wizycie lekarze, wspomniany wcześniej dyr. Ryszard Bosacki, a także asystenci: z oddziału chirurgicznego – lek. Radosław Lisiecki oraz ginekologicznego – lek. Maria Jakubiak wzięli udział w kilku operacjach poznając m.in. najnowszą metodę operacji raka piersi połączonej z naświetlaniem. Lekarze kliniki w Westerstede bardzo chętnie dzielili się swoimi osiągnięciami nie tylko na polu medycyny ale także w zakresie organizacji opieki i w tym co łączy nasze szpitale – skoncentrowaniu na Pacjencie i udzielaniu mu kompleksowej pomocy.
Pozostała część delegacji m.in. pracownicy administracji oraz przedstawiciele personelu średniego mogli w tym czasie zapoznać się z funkcjonowaniem poszczególnych oddziałów, a także ambulatoriów, w których udzielana jest pomoc osobom, które nie muszą być hospitalizowane. Mocne akcentowanie dobrego samopoczucia Pacjenta jako elementu terapeutycznego a zarazem wyznacznika działań organizacyjnych w poszczególnych jednostkach było podstawowym obszarem prowadzonych rozmów i dyskusji.
Uczestnicy mieli również okazję poznać zaplecze administracyjne Kliniki w Westerstede – począwszy od czysto administracyjnych działów jak kadry czy rozliczenia z kasami chorych po organizację systemów jakości i nadzoru nad bezpieczeństwem Pacjentów. Możemy w tym zakresie z dumą powiedzieć, że jako szpital posiadający certyfikat "czyste leczenie- czysty szpital" o europejskim znaczeniu gwarantujemy bezpieczeństwo i czystość na najwyższym poziomie – dzieląc się swoimi obserwacjami również z naszymi gospodarzami w Westerstede. Pomimo różnic wynikających z odmiennej organizacji służby zdrowia w Polsce i w Niemczech udało się również określić inne wspólne pola, w których można poczynić zmiany, przynoszące duże korzyści leczonym przez nas Pacjentom.