Wręczenie certyfikatu akredytacyjnego

Pleszewskie Centrum Medyczne po raz piąty z rzędu pomyślnie przeszło proces akredytacji szpitala. Wręczenie certyfikatu nastąpiło w sali pięknie odrestaurowanego pałacu w Tarcach. Uroczystość zgromadziła pracowników szpitala i wielu znamienitych gości. Szczególny charakter dla nas miała wizyta Pani Agnieszki Pachciarz – Wiceminister Zdrowia, która przybyła wręczyć Certyfikat akredytacyjny, albowiem całą procedurę, od niedawna, wieńczy podpis Ministra Zdrowia na tym dokumencie. Decyzja o udzieleniu akredytacji zapadła w okresie, kiedy Pani Minister była jeszcze Prezesem PCM. Gratulacje dla wszystkich pracowników szpitala, składane były zatem zarówno na ręce obecnego Prezesa Tadeusza Stefaniaka, jak również na ręce Pani Minister, która wystąpiła niejako w podwójnej roli – przede wszystkim Ministra, ale także osoby cały czas blisko związanej z naszym szpitalem i niezmiennie żyjącej jego bieżącymi problemami. Pan Prezes Stefaniak w swojej prezentacji z dumą przedstawił osiągnięcia szpitala w ostatnim czasie, po czym poprosił o zabranie głosu Panią Minister, która zaznaczyła na wstępie, że sztuka zarządzania nie polega na kolekcjonowaniu certyfikatów, jak mógłby ktoś złośliwy i zawistny powiedzieć, ale że szpital stanowi skomplikowaną maszynerię wymagająca sprawnego ustawienia wielu trybików, w której pacjent jest jednak najważniejszy. Pracownicy szpitala usłyszeli wiele ciepłych słów pod swoim adresem, zaś szczególnie miło było zapewne tym, którzy zostali imiennie wyróżnieni. Pani Minister doceniła zwłaszcza trud pielęgniarek włożony w poprawę organizacji pracy. Na koniec Pani Minister zaakcentowała rolę systematycznej pracy i staranności w wykonywaniu codziennych obowiązków. Podkreśliła te elementy, wskazując je jako najlepszą drogę do sukcesów szpitala, który był, jest i nadal pozostanie tak bliski jej sercu. Dyrektor ds. Medycznych, który po prowadził całą uroczystość oddał głos Panu Jerzemu Hennigowi, Dyrektorowi instytucji, która z ramienia Ministerstwa Zdrowia prowadzi proces akredytacji szpitali. Pan Dyrektor komplementował nasz szpital i powiedział, że stanowimy fantastyczny zespół ludzi, dla których godność człowieka jest na pierwszym miejscu, a dobro pacjenta najwyższym prawem. W tym miejscu warto zaznaczyć, że akredytacja stanowi zewnętrzną metodę oceny jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych. Jej rola polega głównie na wyszukiwaniu zagadnień, które w największym stopniu wpływają na poziom świadczeń i bezpieczeństwo pacjentów. W tych obszarach tworzone są mierzalne kryteria oceny placówek medycznych tzw. standardy akredytacyjne. Mają one charakter dynamiczny i podlegają okresowym zmianom. Dzięki czemu spełnione jest założenie akredytacji, które polega na stałym stymulowaniu do osiągnięcia pewnego optymalnego poziomu wyznaczonego tymi właśnie standardami. Wymagania standardów muszą być odpowiednio wysokie, a jednocześnie możliwe do osiągnięcia. Dzięki akredytacji konkretny szpital ma możliwość dokonania samooceny poprzez porównanie się z najlepszymi wzorcami postępowania jakimi są standardy akredytacyjne. Dokonana w ten sposób ocena własnych słabych i mocnych stron pozwala na poszukiwanie metod poprawy funkcjonujących wewnątrz szpitala procesów. Warto podkreślić, że od niedawna sam proces akredytacji znajduje umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach, a mianowicie w Ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2009 nr 52 poz. 418). Same zaś standardy stanowią załącznik do Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010r. w sprawie standardów akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz.Urz.M.Z. Nr 2, poz.24). Wymagania w nich określone są znacznie trudniejsze do osiągnięcia niż te wg których byliśmy certyfikowani 3 lata temu, a kryteria oceny znacznie surowsze. Utrzymanie statusu szpitala akredytowanego jest więc tym sukcesem, który cenimy sobie w sposób szczególny albowiem nadal pozostajemy jedynym szpitalem akredytowanym w Wielkopolsce. Oficjalną część uroczystości kończyły gratulacje gości, którzy przyjęli nasze zaproszenie. Byli wśród nich m.in. Senator Witold Sitarz, Starosta Pleszewski Michał Kalarus i Dyrektor kaliskiego oddziału NFZ – Józef Gryszka. Zapanowała sympatyczna i wesoła atmosfera, albowiem niemal wszyscy mieli dylemat, komu wręczyć kwiaty. Najbardziej pomysłowy okazał się Pan Starosta i w ten sposób Pani Liliana Mróz z Sekretariatu Prezesa odebrała piękny doniczkowy kwiat i podziękowania za najlepiej parzoną herbatę. Uroczystość tradycyjnie zakończył koncert muzyków z Filharmonii Kaliskiej i poczęstunek we wspólnym gronie.