Szkoła Rodzenia

Plan zajęć w szkole rodzenia obejmuje 6 spotkań ( 3 godz.) składających się z 2 części tj. 2 godz. teorii i 1 godz. ćwiczeń. Przewidywana liczba uczestników biorących udział w jednym cyklu obejmuje 10 – 12 osób.
W ramach zajęć jest możliwość zapoznania się z salą porodową i oddziałem położniczym.
Zajęcia w szkole rodzenia odbywają się 1 x w tygodniu.- środa w godz. 17.00 – 20.00.

Zajęcia prowadzą:
Bożena Czekalska - położna
Maria Żarnowska - położna
Mieczysława Kwaśniewska – pielęgniarka

Informacje można uzyskać pod numerami telefonu:
- oddział położniczy 62 74 20 831, 62 74 20 833

Koszt – 200 zł.

Plan zajęć
1. Spotkanie
Temat: Fizjologia ciąży. Styl życia w okresie ciąży.Ćwiczenia oddechowe.
Prowadzący: Bożena Czekalska

2. Spotkanie
Temat: Patologia ciąży. Ćwiczenia oddechowe.
Prowadzący: Bożena Czekalska

3. Spotkanie
Temat: Psychoprofilaktyka porodu. Ćwiczenia oddechowe.
Prowadzący: Maria Żarnowska

4. Spotkanie
Temat: Połóg. Ćwiczenia oddechowe.
Prowadzący: Maria Żarnowska

5. Spotkanie
Temat: Karmienie noworodka. Ćwiczenia oddechowe.
Prowadzący: Mieczysława Kwaśniewska, Maria Żarnowska

6. Spotkanie
Temat: Pielęgnacja noworodka. Ćwiczenia oddechowe.
Prowadzący: Mieczysława Kwaśniewska, Bożena Czekalska