Zakład Diagnostyki Obrazowej po remoncie z nową pracownią RM

Wraz z początkiem roku PCM w Pleszewie podpisało kontrakt na wykonywanie badań rezonansem magnetycznym. Jest to wysokiej klasy urządzenie na zakup którego pleszewski szpital uzyskał środki z Ministerstwa Zdrowia w ramach "Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych". Wysokość dotacji to 3 mln 378 tys. zł. Całkowity koszt zakupu aparatu RM to niespełna 4 mln zł (3.999.257,00 zł), albowiem PCM przeznaczył na ten cel 620.507,00 zł ze środków własnych. Urządzenie służy głównie do diagnozowania schorzeń onkologicznych, ale także do badań neurologicznych, ortopedycznych oraz kardiologicznych. Pozwala ono skutecznie ustalić rozpoznanie oraz śledzić postęp choroby, nie narażając osoby badanej na duże dawki promieniowania rentgenowskiego. Zainstalowanie tego cennego urządzenia wymagało poniesienia dodatkowych nakładów związanych z dostosowaniem pomieszczeń. Konieczna była rozbudowa Zakładu Diagnostyki Obrazowej. Konieczne było wzmocnienie stropu, albowiem aparat RM wraz z urządzeniami towarzyszącymi waży ok. 6 ton. Koszt rozbudowy i adaptacji pomieszczeń wyniósł 848 tys. zł. W związku z koniecznością wykonania tych prac, niejako przy okazji wyremontowano pozostałe pracownie Zakładu Diagnostyki Obrazowej, na co przeznaczono 361 tys. zł. Ponadto dokonano zakupu wyposażenia, a w szczególności mebli dla istniejących pracowni tj. rentgenodiagnostyki ogólnej, mammograficznej, USG, TK i RM za cenę 61 tys. zł. Tak więc łączne nakłady na przedmiotową inwestycję wyniosły 5 mln 270 tys zł, z czego bez mała 2 mln zł to środki własne.

Dostosowanie oddziału rehabilitacyjnego do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zakup windy

Modernizacja oddziału rehabilitacji, łącznika oraz hollu na I piętrze polegała głównie na pracach które stworzyły dogodne warunki pobytu i rehabilitacji osobom niepełnosprawnym. Wyremontowano m.in. 7 sal chorych i 3 łazienki, w których zamontowano osprzęt dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Łącznie na oddziale rehabilitacji, łączniku oraz holu na I piętrze zamontowano 125 mb pochwytów na wspornikach, 320 mb listew odbojowych, 57 mb narożników z kątownika, wymieniono 85 szt. opraw świetlówkowych, na podłogach położono 493,60 m² wykładzin bezspoinowych, na ścianach położono 728,68 m² tapety z włókna szklanego. Wyremontowano dźwig wewnętrzny – wymieniono kabinę, zamontowano panel dyspozycji z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym, wymieniono prowadniki kabiny i przeciwwagi, wymieniono elementy aparatu chwytakowego z wkładami ciernymi, wymieniono sterowanie na elektroniczne. Prace budowlane wykonane na oddziale rehabilitacji, łączniku oraz hollu na I piętrze znacząco przyczyniły się do poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych. Do wyremontowanych pomieszczeń zakupiono także nowe meble. Łączny koszt wykonanych robót wyniósł 551 tys. zł, z czego 150 tys. zł pozyskaliśmy ze środków PFRON, a resztę stanowiły środki własne (401 tys. zł).