Nowa Rejestracja

Pleszewskie Centrum Medyczne zakończyło prace remontowe, których celem było zwiększenie funkcjonalności i poprawa estetyki holu przy wejściu głównym do szpitala. Roboty budowlane obejmowały również remont ciągu komunikacyjnego prowadzącego od wejścia głównego do holu przy windach w sąsiedztwie Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz dalej w kierunku Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Prace remontowe, które obejmowały swoim zakresem również dostosowanie pomieszczeń dla potrzeb osób niepełnosprawnych zostały dofinansowane ze środków PFRON-u przeznaczonych na łamanie barier architektonicznych

 

Po remoncie, począwszy od 14 czerwca br., przyjmowanie pacjentów do szpitala odbywa się w komfortowych warunkach. Właściwy dobór kolorów, estetyka i ogólny wizerunek remontowanych pomieszczeń to efekt pracy plastyka - Pani Marii Czyżak. W miejscu, gdzie dawniej znajdowała się szatnia obecnie zlokalizowana jest izba przyjęć planowych. Wyodrębnione zostało pomieszczenie gdzie pojedynczo każdy przyjmowany do szpitala pacjent jest rejestrowany i w razie potrzeby poddany badaniu przed hospitalizacją. W ten sposób zapewniamy pacjentom spokój i pełną intymność w tych stresujących dla nich chwilach. W ramach prac remontowych zamontowano nowoczesne i estetyczne podwieszane sufity oraz nowe lampy. Dwustronne tablice wskazują kierunek w określone miejsca szpitala. Wzdłuż ścian zamontowano pochwyty – poręcze dla osób z trudnościami w poruszaniu się. Położone zostały nowe instalacje p.poż i energetyczne. Istotną zmianą organizacyjną jest to, że rejestracja do poradni oraz ogólna informacja będzie czynna do godz. 18.00, a nie, jak do tej pory, do 14.30. Usprawnimy także komunikację z pacjentami, zarówno bezpośrednią, jak i telefoniczną.

 

Obok dotychczasowego numeru rejestracji ogólnej z końcówką – 800, uruchomione zostaną dwie nowe linie: 900 – informacja ogólna i 789 – izba przyjęć planowych do szpitala. Panie w rejestracji będą miały najpełniejszą bazę informacyjną w zakresie świadczeń szpitalnych, kolejek, rejestracji do poradni, a także usług odpłatnych. W razie potrzeby zarówno pacjenci, jak i osoby odwiedzające dowiedzą się tutaj - jak poruszać się po szpitalu. Remont niewątpliwie poprawił też warunki pracy personelu odpowiedzialnego za rejestrację i przyjmowanie pacjentów. Nowa koncepcja ma sprawić, aby hol główny stał się miejscem, gdzie pierwszy – jakże ważny kontakt pacjenta ze szpitalem, będzie przebiegał sprawnie i możliwie najbardziej komfortowo. Mamy nadzieję, że zmiany z zadowoleniem przyjmą nasi pacjenci i ich rodziny.