Badania profilaktyczne z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

07 kwietnia 2010 r. z okazji Światowego Dnia Zdrowia w Pleszewskim Centrum Medycznym w Pleszewie wykonywane były bezpłatne badania dla mieszkańców Powiatu. Organizatorem akcji byli Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszewskie Centrum Medyczne Sp. z o.o. oraz Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Pleszewie.
Celem badań było rozpowszechnienie badań profilaktycznych wśród mieszkańców. W wyniku akcji w ramach Zakładu Diagnostyki Obrazowej wykonano 15 USG piersi kobietom w wieku od 35 do 55 lat, stosującym terapię hormonalną. Ponadto 7 badań mammograficznych osobom w przedziale wiekowym 50 – 69.
W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej przebadano 335 pacjentów wykonując 464 badania, tj. 129 morfologii, 123 oznaczenia TSH, 110 oznaczeń cholesterolu, 83 oznaczenia PSA oraz 19 oznaczeń glukozy.W wyniku badań 17% pacjentów skierowano na konsultacje lekarskie z powodu złych wyników, a 8,3% zalecono kontrolę oznaczonych parametrów w późniejszym terminie.
Wszystkie osoby, które tego dnia nie mogły skorzystać z oferty badań profilaktycznych informujemy, że powyższe badania oraz cała gama innych, dostosowanych specjalnie do Państwa potrzeb, są stale dostępne odpłatnie w Pleszewskim Centrum Medycznym.
Cieszy nas fakt, że akcja badań profilaktycznych wzbudziła duże zainteresowanie. Mamy nadzieję, że w ten sposób zwróciliśmy Państwa uwagę na znaczenie wykonywania badań kontrolnych jako najlepszy sposób profilaktyki. Ewentualne wczesne wykrycie choroby zwiększa szans na skuteczne leczenie.
W celu uzyskania bliższych informacji, prosimy o kontakt:
Zakład Diagnostyki Obrazowej – 62 7420 840
Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej – 62 7420 876