Wizyta Premiera Donalda Tuska w pleszewskim szpitalu

Dzisiaj miało miejsce wydarzenie bez precedensu. Pleszewskie Centrum Medyczne odwiedził Prezes Rady Ministrów Donald Tusk. Pan Premier pojawił się w szpitalu tuż po godz. 10:00 i przez pół godziny zwiedził trzy oddziały (kardiologię, ortopedię i pediatrię). Premier rozmawiał z pracownikami szpitala, ale również z pacjentami. W oddziale dziecięcym Premier, znany z zamiłowania do sportu, spotkał się z 3-letnim Kacprem i złożył autograf na piłce, którą chłopiec zabrał do domu, gdyż dzisiaj opuszczał szpital po zakończonym leczeniu. Cieszymy się , ze mogliśmy zaprezentować Panu Premierowi nasz szpital. Sądzimy, że decyzja o wyborze miejsca wizyty była nieprzypadkowa, gdyż Pleszewskie Centrum Medyczne po raz trzeci z rzędu uznane zostało za najlepszy szpital niepubliczny w kraju, a jakość opieki medycznej jest stale doskonalona. Głównym celem wizyty było jednak spotkanie i wymiana poglądów na system opieki zdrowotnej pomiędzy personelem szpitala a premierem Donaldem Tuskiem w bezpośredniej rozmowie. Formuła spotkania zaproponowana przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów zakładała bez mała godzinną rozmowę Pana Premiera z kierownictwem szpitala i przedstawicielami środowiska medycznego. Spotkanie transmitowały oraz towarzyszyły mu media ogólnokrajowe, a także lokalna prasa i telewizja. Spotkanie przedłużyło się o kilkanaście minut za sprawą niezwykle interesującej, merytorycznej dyskusji podczas której Premier imponował znajomością problematyki związanej z ochroną zdrowia. Do udziału w spotkaniu zaproszono również Panią Dyrektor Zbigniewę Nowodworską, szefową poznańskiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Choć PCM i NFZ spierają się w wielu sprawach, zwłaszcza negocjując wartość kontraktów na kolejne lata, to podczas spotkania Pani Dyrektor Nowodworska podzielała postulaty szpitala. Dotyczyło to przedstawionego przez Panią Prezes Agnieszkę Pachciarz problemu podatkowego, z którym borykają się skomercjalizowane szpitale, co powoduje nierówność w traktowaniu szpitali publicznych i niepublicznych. Pani Prezes zwróciła również uwagę Premiera na problem niedoszacowania kontraktów, a co za tym idzie wzrost liczby oczekujących na leczenie, problem szczególnie bolesny dla tych szpitali, które pacjenci chętnie wybierają. W dyskusji nie zabrakło też takich tematów, jak poziom finansowania opieki zdrowotnej czy kwestia dodatkowych ubezpieczeń. Udało nam się również zaakcentować niezwykle newralgiczną sprawę związaną z funkcjonowaniem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego w Wielkopolsce. Jest to sprawa, której w ostatnim czasie poświęciliśmy wiele wysiłku i mamy nadzieję, że zdołaliśmy zainteresować Pana Premiera naszymi argumentami. W spotkaniu wzięła też udział grupa młodych lekarzy, którzy swój rozwój zawodowy związali z naszym szpitalem i tutaj się specjalizują. Znane są bowiem plany Rządu wobec tej grupy zawodowej, mające ułatwić wcześniejsze wejście lekarzy w życie zawodowe. Wizytę w szpitalu zakończyły wspólne zdjęcia i wpis Pana Premiera w księdze pamiątkowej szpitala – „jesteście świetni” z przewrotną pointą, że „aż chce się być chorym, aby dłużej pozostać w takim szpitalu”.