Poradnia Zdrowia Psychicznego


Gabinet od strony wejścia głównego


Telefon: 62 74 20 823


W Poradni zatrudnionych jest 3 doświadczonych lekarzy psychiatrów oraz 2 psychologów z długoletnim stażem pracy. W ramach opieki lekarzy specjalistów w dziedzinie psychiatrii proponujemy diagnozę, farmakoterapię oraz wsparcie w zaburzeniach psychicznych u osób dorosłych. Ponadto pomoc dla osób, które przechodzą kryzysy związane z nagłą zmianą sytuacji życiowych.
W ramach opieki specjalisty psychologa klinicznego proponujemy diagnozę psychologiczną obejmującą ocenę dysfunkcji poznawczych, emocjonalnych oraz zaburzeń osobowości. Wdrożone zostaje postępowanie terapeutyczne obejmujące oddziaływania podtrzymujące (wsparcie psychologiczne), psychoedukacyjne dotyczące psychologicznych aspektów występowania zaburzeń zachowania i schorzeń somatycznych oraz interwencje w sytuacjach kryzysowych.
W celu wizyty u psychologa w ramach ubezpieczenia w NFZ wymagane jest posiadanie skierowania od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty. Do lekarza psychiatry nie jest wymagane posiadanie skierowania na wizytę.


przyjmuje:

specjalista psychiatrii Anastazja Siwak-Kwiasowska


psychiatra (I stopień specjalizacji) Izabela Półtorak


specjalista psychiatrii Marcin Kubski

psycholog Jagoda Walendowska


psycholog Patrycja Bulińska