Poradnia Neurologiczna


Gabinet w zespole poradni specjalistycznych (przyziemie)


Telefon: 62 74 20 800


Lekarz specjalista w tej Poradni zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń układu nerwowego obwodowego i ośrodkowego.
Na wizytę w ramach umowy z NFZ niezbędne jest posiadanie skierowania do Poradni od lekarza rodzinnego bądź lekarza specjalisty.


przyjmuje:

Specjalista neurologii Paulina Kupidura