Poradnia Leczenia Bólu


Gabinet w zespole poradni specjalistycznych (przyziemie)


Telefon: 62 74 20 800, 62 74 20 909


W Poradni Leczenia Bólu leczymy ból trudny do opanowania w warunkach lekarza rodzinnego o ustalonej etiologii. W przypadkach trudnych diagnostycznie konsultujemy chorych celem ustalenia rozpoznania i skutecznej terapii obejmującej farmakoterapię, leczenie zabiegowe (blokady centralne i nerwów obwodowych, zabiegi neurodestrukcyjne, termalezję, podanie leków odstawowo), fizykoterapię w tym akupunkturę, elektroakupunkturę.
Na wizytę niezbędne jest skierowanie od lekarza wraz z niezbędnym podstawowym zakresem badań pomocniczych.


przyjmują:

dr n.med. Wojciech Łyskawa