Poradnia Hematologiczna


Gabinet - poziom -1 budynku A1


Telefon do Rejestracji: 62 74 20 800


Hematologia to dziedzina medycyny zajmująca się schorzeniami krwi i układu krwiotwórczego.
Poradnia obejmuje swoją opieką pacjentów leczonych długoterminowo, z niedokrwistościami, aplazją szpiku, skazą krwotoczną małopłytkową oraz z zespołami rozrostowymi układu krwiotwórczego, takimi jak: ostre i przewlekłe białaczki, stany mielodysplastyczne, chłoniak złośliwy, szpiczak plazmocytowi.
W ramach Poradni prowadzona jest szeroka diagnostyka specjalistyczna.
Przychodnia obejmuje opieką pacjentów leczonych w naszym ośrodku na Oddziale Onkologicznym z pododdziałem Hematologii.
W celu wizyty w Poradni Hematologicznej w ramach ubezpieczenia w NFZ wymagane jest posiadanie skierowania od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty.

przyjmuje:

specjalista hematologii Jolanta Graboś - Michalak

specjalista hematologii Anna Mielczarek Biela

specjalista hematolog Bogumiła Wiatrowska-Żmuda