Poradnia Chirurgii Onkologicznej


Gabinet w zespole poradni specjalistycznych (przyziemie)


Telefon: 62 74 20 800, 62 74 20 909


Lekarz specjalista w Poradni zajmuje się diagnostyką przedoperacyjną w zakresie nowotworów piersi, tarczycy, węzłów chłonnych (USG, biopsja aspiracyjna cienko i gruboigłowa pod kontrolą USG), opieką pooperacyjną oraz konsultacjami pacjentów ze zdiagnozowanymi chorobami nowotworowymi w innych lokalizacjach. Chirurgiczne leczenie nowotworów skóry oraz łagodnych zmian i guzów wraz z dermatoskopową diagnostyką.
Na wizytę w ramach umowy z NFZ niezbędne jest posiadanie skierowania do Poradni od lekarza rodzinnego bądź innego lekarza posiadającego umowę z NFZ.


przyjmuje:

Specjalista chirurgii onkologicznej Radosław Lisiecki


Specjalista chirurgii onkologicznej Leszek Kaczmarek


Specjalista chirurgii ogólnej Piotr Przybył