Ogólnopolskie Zrzeszenie Szpitali Akredytowanych

Pleszewskie Centrum Medyczne posiada status szpitala akredytowanego nadawany przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia nieprzerwanie od 1999 roku, wcześniej działając w formule spzoz-u, a obecnie jako spółka kapitałowa, według obowiązującej nomenklatury przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego. Dodajmy, że na dziś jesteśmy jedynym szpitalem wielospecjalistycznym w Wielkopolsce, który posiada Certyfikat Akredytacyjny. Ponadto posiadamy Certyfikaty ISO w zakresie zarządzania jakością, środowiskiem i BHP, co wyróżnia nas w skali kraju i sprawia, że w kolejnych edycjach rankingu Rzeczpospolitej Bezpieczny Szpital plasujemy się na I miejscu w kategorii szpitali niepublicznych. Śmiało można więc powiedzieć, że działania projakościowe nie są nam obce. Tym bardziej ucieszyła nas inicjatywa utworzenia Ogólnopolskiego Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, którego pierwsze spotkanie odbyło się 8 września w Starachowicach. Celem Zrzeszenia jest wspólne działanie służące poprawie jakości usług medycznych, promocja, rozwijanie inicjatyw wewnątrzszpitalnych, aktywizacja działań zespołowych, zwiększanie zaufania społecznego, identyfikacja najlepszych szpitali oraz korzystanie z ich wiedzy i doświadczeń. Zrzeszenie ma również na celu ochronę praw i reprezentowanie interesów swoich członków wobec dysponentów publicznych i prywatnych środków przeznaczonych na finansowanie usług medycznych, związków zawodowych, organów władzy i administracji państwowej, organów samorządu terytorialnego oraz innych organizacji. Jednym z podstawowych zadań jest wspieranie akredytacji w ochronie zdrowia oraz oddziaływanie na kształt polityki zdrowotnej i ustawodawstwa dotyczącego szpitali akredytowanych. To bardzo ważne, bo oprócz szerokiej płaszczyzny współpracy łączy nas wspólny problem – wysoka jakość usług nie jest doceniana przez płatnika. Co prawda posiadanie akredytacji zostało uwzględnione wśród kryteriów oceny ofert, ale już cena jaką NFZ płaci za wykonanie procedury medycznej jest taka sama dla wszystkich. Wiemy przecież, że jakość kosztuje i brak gratyfikacji w tym zakresie może nawet zniechęcać do podejmowania działań na rzecz jej poprawy. Pozostaje więc prestiż i satysfakcja zarówno personelu jak i pacjentów oraz nadzieja, że pacjent wybierze nasz szpital, a nie konkurencję. Tutaj jednak pojawia się kolejny problem, bo idea, że "pieniądz podąża za pacjentem" poniosła spektakularną klapę głównie z powodu limitowania świadczeń. Dochodzi do tego, że pacjent, który wybrał dany szpital ze względu na jego renomę jest odsyłany z kwitkiem i musi szukać pomocy u świadczeniodawcy, który nie wykonał kontraktu, być może właśnie dlatego, że jest omijany przez pacjentów ze względu na niską jakość świadczonych usług. Sprawy te pozostają nierozwiązane dlatego zamierzamy aktywnie włączyć się w nurt działań Zrzeszenia Szpitali Akredytowanych, a aktywność w tym zakresie na pewno ułatwi nam fakt, że Pani Prezes Agnieszka Pachciarz znalazła się we władzach Zrzeszenia wchodząc w skład 5-osobowego Zarządu. Warto podkreślić, że ranga akredytacji rośnie, a sam proces certyfikacji znajduje umocowanie w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia, a same standardy akredytacyjne zostały zatwierdzone przez Ministra Zdrowia i opublikowane w resortowym Dzienniku Urzędowym. Nowe standardy stawiają jeszcze wyższe wymagania szpitalom, o czym świadczy fakt, że nie wszystkim podmiotom udaje się przejść pomyślnie przez proces recertyfikacji. Nasz szpital właśnie stoi u progu takiego wyzwania. Zabiegając o uprzywilejowanie szpitali posiadających akredytację, co jest w pełni uzasadnione musimy jednak pamiętać, że należy najpierw utrzymać ten status, co z pewnością nie będzie zadaniem łatwym.