Otwarcie Oddziału Chirurgicznego

Oddział chirurgiczny wraca na swoje miejsce tj. do nowo wyremontowanych i zmodernizowanych pomieszczeń, po okresie korzystania przez pacjentów i personel oddziału z gościnności sąsiedniego oddziału ortopedycznego. Pierwsi pacjenci mogli ocenić nowe, komfortowe warunki pobytu w dniu 3 stycznia br.. Tydzień później nastąpiło uroczyste otwarcie oddziału po jego gruntownym remoncie, choć jak podkreśliła w swoim wystąpieniu Pani Prezes Agnieszka Pachciarz – słowo „remont” nie oddaje w pełni tego , co zostało zrobione, gdyż w oddziale wymieniono praktycznie wszystko, łącznie z tynkami i posadzkami. Pani Prezes dziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że oddział posiada tak komfortowe warunki pobytu dla pacjentów oraz pracy dla personelu. Szczególne podziękowania Pani Prezes skierowała pod adresem Dyrektora ds. Technicznych - Tadeusza Stefaniaka, nadzorującego przebieg prac w oddziale oraz wykonawcy inż. Mariana Walczaka, właściciela Zakładu Remontowo-Budowlanego z Pleszewa, którego kunszt budowlany oraz rzetelność mogli podziwiać zaproszeni goście, a pacjenci na pewno docenią to w trakcie pobytu w oddziale. Pani Prezes podkreśliła, że gruntowny remont objął całe II piętro szpitala tj. nie tylko chirurgię, ale i wyremontowany w zeszłym roku oddział ortopedyczny. Łącznie remont obu oddziałów i przyległych sal zabiegowych oraz nowego wyposażenie dla tych komórek medycznych pochłonął kwotę 1 654 402,98 zł. Całość inwestycji została sfinansowana ze środków własnych spółki Pleszewskie Centrum Medyczne. Koszt remontu samej chirurgii wyniósł – 445 300, a razem z wyposażeniem i meblami medycznymi zamknął się w kwocie 675 124,20 zł. Pielęgniarka Oddziałowa Pani Renata Grześkowiak wręczyła Pani Prezes kosz z kwiatami od pracowników oddziału w podziękowaniu za stworzenie przyjaznych warunków pracy i efekty zakończonej inwestycji, zgodne z oczekiwaniami kierownictwa oddziału i jego personelu. Gospodarz Oddziału – Ordynator Paweł Przybył dziękował licznym gościom za przybycie oraz tym którzy nie mogli się pojawić, ale pamiętali o nas śląc gratulacje czy dzwoniąc przed uroczystością, tak jak to uczynili Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chirurgii ogólnej prof. dr hab. Michał Drews oraz szef Ammerland Klinik z którą nasz szpital blisko współpracuje. Pan Ordynator nie szczędził ciepłych słów lekarzom zatrudnionym w oddziale oraz blisko z nim współpracującym. W tym gronie wymienić należy przybyłych na uroczystość Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie chirurgii naczyniowej prof. dr hab. n.med. Grzegorza Oszkinisa i prof. Zbigniewa Krasińskiego specjalistę chirurgii naczyniowej i Prodziekana Wydziału Lekarskiego ds. Nauki i Stopni Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Pan Ordynator z pasją mówił o chirurgii ogólnej i jej perspektywach, co z uznaniem podkreślił w swoim przemówieniu Pan Starosta Michał Karalus. Okazuje się, że chirurgia ogólna, z której wyrosło szereg węższych specjalności chirurgicznych, nadal jest ważną i potrzebną dziedziną medycyny. Rokrocznie w oddziale leczy się ok. 2 tys. pacjentów i wykonuje ok. 900 zabiegów operacyjnych. Miłym akcentem było wręczenie Pani Prezes przez Pana Leszka Gwardę pięknego obrazu autorstwa pleszewskiego artysty. Pan Gwarda od wielu, wielu lat jest Fundatorem nagród dla pierwszych noworodków w danym roku, przychodzących na świat w naszym szpitalu. Na uroczystości nie mogło też zabraknąć Państwa Mateckich, współwłaścicieli firmy „Florentyna”, którzy przekazali nam 20 tys. zł za które zakupiliśmy 8 materacy przeciwodleżynowych dla oddziału chirurgicznego. Swoją obecnością zaszczycili nas także Posłowie Józef Racki i Piotr Walkowski oraz Pani Żaneta Lasiecka-Stodolna -Przedstawiciel biura Poselskiego Pana Posła Jana Dziedziczaka. Tradycyjnie też pojawił się Pan Józef Gryszka – Dyrektor Oddziału zamiejscowego NFZ w Kaliszu, a także przedstawiciele władz powiatowych, lokalni samorządowcy, kierownicy zaprzyjaźnionych jednostek oraz przedstawiciele pracowników szpitala i zakładowych organizacji związkowych. Wspólny poczęstunek poprzedziło poświęcenie oddziału przez kapelana szpitalnego oraz zwiedzanie wyremontowanych pomieszczeń.


Fot.: "Życie Pleszewa"