Oddział Wewnętrzny


Kontakt:

Telefon dyżurka lekarska 62 74 20 857


Telefon dyżurka pielęgniarska 62 74 20 770


Personel

dr n. med. Krzysztof Cieszyński – ordynator
Telefon: 62 7420 775
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista nefrolog

Izabela Zduniak
P.O. Pielęgniarki Oddziałowej
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego
Zespół lekarski w składzie

lek. Witold Nowacki – Zastępca ordynatora
Specjalista chorób wewnętrznych

lek. Katarzyna Idzik
Specjalista chorób wewnętrznych

lek. Natalia Mikołajczak-Walendowska
Specjalista chorób wewnętrznych
W trakcie specjalizacji w dziedzinie diabetologii


lek. Marta Dziedzic
Specjalista w dziedzinie neurologii
lek. Mieczysław Stodolny
Specjalista reumatolog


lek. Dorota Tylus
Specjalista reumatolog

lek. Tomasz Kempa
specjalista reumatolog

prof. Alicja Grzegorzewska
specjalista nefrolog

lek. Ewelina Chojnacka-Paciorkowska
trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

lek. Dominika Druszcz
w trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

lek. Izabela Koch-Koźlak
W trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

lek. Marta Kasperska
W trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych