Oddział Paliatywny i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy


Kontakt:

Telefon dyżurka lekarska 62 74 20 781


Personel

lek. Witold Nowacki – ordynator oddziału
Specjalista chorób wewnętrznych
Telefon: 62 7420 781
mgr Roma Krawczyk - Pielęgniarka oddziałowa
specjalista pielęgniarstwa geriatrycznego
Kurs kwalifikacyjny opieki długoterminowej
Kurs kwalifikacyjny opieki paliatywnejZespół lekarski w składzie


lek. Ludmiła Kozłowa – Młodszy asystent