Oddział Ortopedyczny


Kontakt:

Telefon dyżurka lekarska 62 74 20 883


Telefon dyżurka pielęgniarska 62 74 20 880


Telefon sekretariat 62 74 20 880


Personel

lek. Marek Kintzi – ordynator
Telefon: 62 7420 880
Specjalista w Ortopedii i Chirurgii Urazowej
Jest członkiem następujących stowarzyszeń: Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne; Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej; European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscopy /ESSKA/; Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft fűr Arthroskopie /AGA/; Society for Tennis Medicine and Science /STMS/; Polskie Towarzystwo Traumatologii Sportowej.
Udział w licznych konferencjach i sympozjach w Polsce i za granicą - wykłady z dziedziny medycyny sportu.

mgr Aleksandra Pomezańska - Pielęgniarka Oddziałowa
Telefon: 62 7420 880


Zespół lekarski w składzie

lek. Jakub Podgórny
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchulek. Łukasz Gadzinowski
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchulek. Marek Szponder
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchulek. Bogusław Bartosz
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchulek. Piotr Grygiel
specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchulek. Piotr Wojciechowski
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchulek. Jacek Łuczak
W trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu