Oddział Noworodkowy


Kontakt:

Telefon dyżurka pielęgniarska 62 74 20 851


Personel

lek. Jacek Gąsiorowski - Ordynator
Ordynator - Specjalista neonatologii
Telefon: 62 7420 850

Mieczysława Kwaśniewska – Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa neonatologicznego
Telefon: 62 7420 851
Wieloletnie doświadczenie na Oddziale Noworodkowym

Zespół lekarski w składzie

lek. Andrzej Szymaniak – Zastępca ordynatora
Telefon: 62 7420 850
Specjalista neonatologlek. Hanna Kołodziej
Specjalista neonatolog