Oddział Kardiologiczny


Kontakt:

Telefon dyżurka lekarska 62 74 20 773


Telefon dyżurka pielęgniarska 62 74 20 771


Telefon sala intensywnego nadzoru kardiol. 62 74 20 869


Personel

dr n. med. Tomasz Wardęga – ordynator
Telefon: 62 7420 772
Specjalista kardiolog, przewód doktorski w dziedzinie kardiologii pod kierunkiem Prof. dr hab. n. med. Jarosława Dożdża.
Kursy: liczne kursy w dziedzinie implantacji układów stymulujących i kardiowerterów w I Klinice Kardiologii UM w Poznaniu oraz kursy pod patronatem firmy Biotronic i Medtronic; kursy z echokardiografii w II Klinice Kardiologii UM w Łodzi oraz w Starych Jabłonkach; kurs z echokardiografii obciążeniowej w Olsztynie; Liczne konferencje w dziedzinie Kardiologii i Chorób wewnętrznych

mgr Honorata Krysiecka-Malińska
Telefon: 62 7420 771
Specjalista organizacji i zarządzania Specjalista pielęgniarstwa kardiologicznego Wieloletnie doświadczenie na Oddziale Kardiologicznym i Wewnętrznym

Zespół lekarski w składzie

lek. Marcin Krupa - zastępca ordynatora
Specjalista chorób wewnętrznych
Specjalista kardiolog


lek. Grzegorz Kopczyński
Specjalista kardiolog
Kursy: liczne kursy z echokardiografii w Instytucie Kardiologii w Łodzi; Liczne konferencje w dziedzinie Kardiologii i Chorób wewnętrznych

lek. Małgorzata Urbaniak – Starszy asystent
Specjalista chorób wewnętrznych
w trakcie specjalizacji w kardiologii
Liczne konferencje w dziedzinie Chorób wewnętrznych i Kardiologii

dr n. med. Przemysław Mitkowski - konsultant kliniczny
W oddziale jako konsultant kliniczny zatrudniony jest kierownik Sekcji Implantacji Kardiowerterów i Rozruszników Serca I Kliniki Kradiologii UM w Poznaniu.

lek. Anna Wojciechowska-Łyskawa
Specjalista chorób wewnętrznych,
Specjalista kardiologlek. Maria Suwalska
Specjalista chorób wewnętrznych
lek. Alicja Przybył - Obiegła
Specjalista chorób wewnętrznych
lek. Jacek Górny
Specjalista chorób wewnętrznych
lek. Maksymilian Taterka
Specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych
Specjalista w dziedzinie kardiologiilek. Krzysztof Maślak
W trakcie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych