Zakład Fizjoterapii


Kontakt:

Telefon dyżurka 62 7420 740, 62 7420 741


Personel

mgr Joanna Klonowska – kierownik zakładu
Specjalista fizjoterapii

Telefon: 62 7420 741PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (Basic)
Proprioceptywna Nerwowo- Mięśniowa Facilitacja pacjentów z różnych dziedzin medycyny

PNF - Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (Advanced) - 3A
Proprioceptywna Nerwowo- Mięśniowa Facilitacja pacjentów z różnych dziedzin medycyny

NDT - Bobath for adults (Basic)
Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi

Performance Stability
System Strojenia Nerwowo - Mięśniowo – Szkieletowego

Thera Band Academy® - w trakcie

Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich – w trakcie
- Techniki Energizacji Mięśni cz.1 - zaliczone
- Techniki Energizacji Mięśni cz.2 - zaliczone
- Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie
- Technika Aktywnego Rozluźniania
- Dysbalans mięśniowo-powięziowy
- Terapia punktów spustowych

Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii

Uczestnik I Międzynarodowego Kongresu „Rehabilitacja Polska” 2009r.
Uczestnik I Konferencji Naukowo – Szkoleniowej „Leczenie fizykalne ran” 2010r.
Uczestnik I Ogólnopolskiego Kongresu Fizjoterapeutów i Lekarzy Rehabilitacji „Metoda McKenziego i koncepcja PNF w pracy z pacjentem” 2010r.
Uczestnik Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Rola osteopatii i terapii manualnej w procesie rehabilitacji. Usprawnianie tkanek miękkich w dysfunkcjach narządu ruchu” 2010r.

Liczne konferencje i sympozja naukowe w dziedzinie fizjoterapii i rehabilitacji.

1989 – 1990 ZOZ Inowrocław – Pracownia Rehabilitacji Dziecięcej
1990 – 1996 Wojewódzki Szpital Zespolony Kalisz – Zakład Rehabilitacji
1996 – Zakład Fizjoterapii i Leczniczego Usprawniania
lek. Aldona Zielińska - Perlińska – nadzór merytoryczny
Specjalista rehabilitacji medycznej