Oddział Dziecięcy


Kontakt:

Telefon dyżurka lekarska 62 74 20 752


Telefon dyżurka pielęgniarska 62 74 20 750


Telefon sekretariat 62 74 20 754


Personel

dr n. med. Janusz Rataj – ordynator
Specjalista pediatrii
Specjalista neonatologii
Specjalista nefrologii
Telefon: 62 7420 751


mgr Grażyna Krusiewicz – Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego
Telefon: 62 7420 753
Zespół lekarski w składzie

dr hab. n. med. Andrzej Wojtyła
Specjalista pediatrii

lek. Robert Koźlak
W trakcie specjalizacji w dziedzinie pediatrii