Blok Operacyjny


Personel

Lek. Wiesław Leszczyński – koordynator
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapiiRenata Olszanowska – pielęgniarka oddziałowa
Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego
Kurs kwalifikacyjny dla instrumentariuszek


12 pielęgniarek i 4 położne pracujące jako instrumentariuszki i jeden sanitariusz , w tym jedna pielęgniarka i cztery położne są po kursach kwalifikacyjnych, dziewięć pielęgniarek po specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego, dwie pielęgniarki są w trakcie specjalizacji. Niektóre osoby wyjeżdżają na konferencje związane tematycznie z wykonywaną pracą na Bloku Operacyjnym.