Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii


dr n. med. Wojciech Łyskawa – Ordynator
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
Telefon: 62 7420 870
mgr Agnieszka Michalak – Pielęgniarka Oddziałowa
Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki

Zespół lekarski w składzie

lek. Maria Stalmach
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Grzegorz Sokół
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Maria Krasińska
I° specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Mirosława Janicka Trzeciak
I° specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii

lek. Hanna Monarszyńska-Szymczak
Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii