Kontakt

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie

Konto bankowe: 09 1130 1033 0018 8098 0020 0001

NIP: 6080074563 REGON: 300770088
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS 0000303091
Kapitał zakładowy 61 981 000 zł.

Dane adresowe:

Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o.
63-300 Pleszew, ul. Poznańska 125a

Informacja tel. 62 74 20 900
Rejestracja Ogólna tel. 62 74 20 800, 62 74 20 909
Sekretariat Prezesa tel. 62 74 20 700
E-mail zozpleszew@send.pl

Komórki PCM:

Oddział Wewnętrzny z pododdziałem nefrologicznym i gastrologicznym:
ordynator 62 74 20 775, sekretariat 62 74 20 738, dyżurka piel. 62 74 20 770

Oddział Chirurgiczny z pododdziałem urologicznym i pododdziałem chirurgii onkologicznej:
ordynator 62 74 20 882, piel. oddz. 62 74 20 881, sekretariat 62 74 20 896, dyżurka piel. 62 74 20 881

Oddział Położniczo-Ginekologiczny:
ordynator 62 74 20 891, piel. oddz. 62 74 20 833, sekretariat 62 74 20 894, blok porodowy 62 74 20 830

Oddział Noworodkowy:
ordynator 62 74 20 850,

Oddział Dziecięcy z pododdziałem wczesnego usprawniania dzieci ze schorzeniami neurologicznymi:
ordynator 62 74 20 751, piel. oddz. 62 74 20 753, sekretariat 62 74 20 754

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

ordynator 62 74 20 870, dyżurka pielęgniarska 62 74 20 871, dyżurka lekarska 62 74 20 872

Oddział Onkologiczny z pododdziałem hematologicznym:
ordynator 62 74 20 818, piel. oddz. 62 74 20 760, sekretariat 62 74 20 867, dzienny oddz. podawania chemii 62 74 20 848

Oddział Rehabilitacyjny z pododdziałem rehabilitacji neurologicznej:
dyżurka lekarska 62 74 20 794, dyżurka pielęgniarska 62 74 20 796

Oddział Kardiologiczny z sekcją wszczepiania rozruszników:
ordynator 62 74 20 772, dyżurka lekarska 62 74 20 773, dyżurka pielęgniarska 62 74 20 771, sala intensywnego nadzoru kardiol. 62 74 20 869

Oddział Ortopedii i Traumatologii narządu ruchu:
dyżurka lekarska 62 74 20 883, dyżurka pielęgniarska 62 74 20 880, sekretarka 62 74 20 879

Oddział Opieki Paliatywnej:
dyżurka lekarska 62 74 20 780, dyżurka pielęgniarska 62 74 20 781, sekretarka 62 74 20 779

Hospicjum Domowe: tel. kom. 507 000 203

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa: 62 74 20 757

Szpitalny Oddział Ratunkowy:
dyspozytor 62 74 20 888, piel. oddziałowy 62 74 20 864, dyżurka lekarska 62 74 20 861

Zakład Fizykoterapii i Leczniczego Usprawniania:

kierownik 62 74 20 741, pokój rehabilitantów 62 74 20 740

Zakład Diagnostyki Obrazowej:
Rejestracja na badania USG, RTG i MMG 62 74 20 840, rejestracja na badania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego 62 74 20 899

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej:
kierownik 62 74 20 876, pobieralnia 62 74 20 877

Poradnie rejestracja – 62 74 20 800, 62 74 20 909

Poradnia Kardiologiczna - 62 74 20 776

Poradnia Onkologiczna - 62 74 20 761

Poradnia Hematologiczna - 62 74 20 787

Poradnia Urologiczna - 62 74 20 824

Poradnia Gastroenterologiczna - 62 74 20 887

Poradnia Proktologiczna - 62 74 20 887

Poradnia Logopedyczna - 62 74 20 827

Poradnia Neurologiczna - 62 74 20 816

Poradnia Leczenia Bólu - 62 74 20 825

Poradnia Odwykowa
- 62 74 21 580

Poradnia Zdrowia Psychicznego
- 62 74 20 823

Poradnia Rehabilitacyjna - 62 74 20 826

Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
- 62 74 20 819

Poradnia chirurgii onkologicznej
- 62 74 20 734

Poradnia ortopedyczna
- 62 74 20 825

Poradnia kardiochirurgiczna
- 62 74 20 776

Nocna i Świąteczna Podstawowa Opieka Zdrowotna – Informacja (gabinet lekarski) - 510914119

Nocna i Świąteczna Podstawowa Opieka Zdrowotna – Rejestracja (gabinet pielęgniarski) - 572907714

Koordynator Pakietu Onkologicznego (DILO) – 509823057

Koordynator Programu KOS–zawał – 62 74 20 817


Administracja PCM:

Prezes Zarządu - mgr Błażej Górczyński
sekretariat Zarządu 62 74 20 700 wew. 9

Dyrektor ds. Medycznych - dr n. med. Ryszard Bosacki
sekretariat Zarządu 62 74 20 700 wew. 9

Dyrektor ds. ekonomiczno-finansowych, Główna księgowa – Janina Bizan
Telefon 62 7420 704

Dyrektor ds. technicznych - mgr inż. Jarosław Marciniak
Telefon 62 7420 710

Naczelna Pielęgniarka – mgr Monika Augustyniak-Chwałkowska
Telefon 62 7420 703

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta - mgr Ireneusz Praczyk
Telefon 62 7420 718

Pielęgniarka Epidemiologiczna - mgr Ewa Płócienniczak
Telefon 62 7420 713

Pełnomocnik Prezesa ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania - mgr Jolanta Duma
Telefon 62 7420 716

Kierownik Działu Służb Pracowniczych i Płac - Violetta Kordala
Telefon 62 7420 721

Dział Techniczno-Eksploatacyjny z sekcją Zamówień Publicznych
Dział Techniczno-Eksploatacyjny - Telefony: 62 7420 711; 62 7420 712,
Zamówienia Publiczne - Telefon: 62 7420 719

Dział Księgowości
Dział Księgowości - Telefony: 62 7420 705; 62 7420 706,
Komórka kosztów - Telefon: 62 7420 717

Dział Służb Pracowniczych i Płac
Kadry - Telefon: 62 7420 707,
Płace - Telefon: 62 7420 708

Dział Organizacyjno-Prawny
Sekcja Statystyki/Umowy z NFZ - Telefon: 62 7420 709,
Rozliczenia z NFZ - Telefon: 62 7420 714,
Informatyk - Telefon: 62 7420 715

Specjalista ds. BHP
Telefon: 62 7420 859


Lokalizacja:


Wyświetl większą mapę