Pracownia hemodynamiki w Pleszewskim Centrum Medycznym

Uroczyste otwarcie pracowni hemodynamiki nastąpiło w dniu 19 października br. Tradycyjnie gościliśmy władze samorządowe oraz przedstawicieli zaprzyjaźnionych szpitali. Przybyli także nowo wybrani parlamentarzyści Senator Witold Sitarz i poseł Piotr Walkowski. Uruchomienie pracowni hemodynamiki stanowi zwieńczenie I etapu rozbudowy szpitala. Pawilon przylegający do SOR będzie służył przede wszystkim oddziałowi kardiologicznemu. Formalnie jednostka organizacyjna tam usytuowana została wpisana do rejestru podmiotów leczniczych jako Zakład radiologii zabiegowej z pracowniami: hemodynamiki, angiografii i elektrofizjologii. Parterowy budynek został posadowiony na odpowiednich fundamentach umożliwiających dalszą rozbudowę szpitala. Powierzchnia użytkowa pawilonu wynosi 235 m 2 , które pomieszczą gabinet zabiegowy z niezbędnym zapleczem lekarsko-pielęgniarskim oraz technicznym. Wykonawcą robót jest Zakład Usługowo-Remontowy Idziaszek Sp. z o.o., ul. Jęczmienna 6, 63-040 Nowe Miasto nad Wartą. Koszt inwestycji to 1 872 860,89 zł. Centralnym miejscem pracowni jest sala zabiegowa z aparatem RTG do radiografii cyfrowej. Najnowszej generacji urządzenie zwane potocznie stołem operacyjnym hybrydowym kosztowało 2 970 152,00 zł. Pracownia hemodynamiki zajmuje się tzw. kardiologią inwazyjną i służy interwencyjnemu leczeniu ostrych zespołów wieńcowych, a używając bardziej przystępnego języka będzie się zajmować udrażnianiem tętnic wieńcowych w świeżych zawałach serca. Będzie tam można również wykonywać inne zabiegi endoskopowe na naczyniach krwionośnych z wykorzystaniem ciągłego obrazowania przy pomocy wbudowanego w urządzenie hybrydowe aparatu RTG. Zabiegi polegają na wprowadzeniu pod kontrolą aparatu RTG odpowiednich cewników przez które wprowadza się narzędzia do naczyń krwionośnych. W przypadku zabiegów kardiologicznych w leczeniu zawałów zabieg polega na rozszerzeniu tychże naczyń i ich zabezpieczeniu przed ponownym zwężeniem przy pomocy odpowiednich stentów tj. skomplikowanych "rurek" zapewniających drożność naczyń.

Konferencja w Witaszycach

Wieczorem, w dniu uroczystego otwarcia pracowni hemodynamiki do pałacu w Witaszycach zjechali zaproszeni lekarze, aby wziąć udział w szkoleniu dotyczącym interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych w nowo otwartej pracowni. Inicjatorem spotkania był ordynator oddziału kardiologicznego w Pleszewie dr n.med. Tomasz Wardęgą. Spotkaniu patronowało Pleszewskie Towarzystwo Lekarskie, którego Prezes doktor Barbara Śliwińska-Knast wespół z Prezes Agnieszką Pachciarz powitała liczne grono uczestników. Lekarzy rodzinnych i zainteresowanych specjalistów z terenu Powiatów pleszewskiego i jarocińskiego zapraszał do udziału w szkoleniu również doktor Jacek Piątek ordynator oddziału wewnętrznego w Jarocinie. Na początek przewidziano wystąpienie przedstawiciela firmy Supra Brokers na temat nowych zasad ubezpieczenia OC lekarzy. Prezentacje na ten temat wygłosił prawnik Pan Radosław Radom. Część medyczną poprowadził doktor Wardęga, który przedstawił zespół współpracowników oraz omówił zasady kwalifikowania pacjentów do interwencyjnego leczenia ostrych zespołów wieńcowych informując o uruchomieniu przy oddziale kardiologicznym PCM w Pleszewie całodobowego ostrego dyżuru kardiologicznego. Uczestnicy spotkania zadawali pytania prelegentom, kontynuując dyskusje podczas kolacji sponsorowanej przez firmę MERCK.