Dla pracownika

Informacje dla pracowników w związku ze stanem epidemii koronawirusa:
Pismo Ministra Zdrowia
Pismo do pracowników
Komunikat dot. infolinii
Wsparcie psychologiczne - https://www.youtube.com/watch?v=JHIPgNNpFcU&feature=youtu.be
Jak się wspierać w trakcie dyżuru - Poster
Program szkoleniowo-terapeutyczny dla pracowników medycznych - www.medstres.sos.pl

Wszelkie przypadki mobbingu, molestowania lub dyskryminacji można zgłaszać do Zarządu PCM lub bezpośrednio do Państwowej Inspekcji Pracy (link poniżej). https://poznan.pip.gov.pl/pl/formularz/153

Dostęp do zewnętrznych baz danych dla pracowników medycznych
Pracownicy medyczni szpitala w przerwach od wykonywanych obowiązków mogą pogłębiać swoją wiedze i wykorzystywać do tego celu sprzęt komputerowy i łącze internetowe szpitala, pod warunkiem, że w ten sposób nie dezorganizują pracy pozostałego personelu szpitala. Celem pogłębienia wiedzy pracowników, szpital poleca poniższe bazy danych, jako źródło nowych informacji z zakresu medycyny i praktyki lekarskiej.

Bazy ogólnodostępne:
Wydawnictwa czasopism i portali medycznych
http://www.viamedica.pl/
http://www.termedia.pl/

Anestezjologia
http://www.polanest.webd.pl/pliki/edukacja/anestezjologia.edukacja.html

Czytelnia Medyczna
http://www.czytelniamedyczna.pl/

Medycyna Praktyczna
http://www.mp.pl/

Medycyna Wieku Rozwojowego
http://medycynawiekurozwojowego.pl/pl

Onkologia
http://onkologiainfo.pl/

Portal pielęgniarek i położnych
http://www.pielegniarki.info.pl/

Wiadomości Lekarskie 
http://wiadomoscilekarskie.pl/

Główna Biblioteka Lekarska
http://www.gbl.waw.pl/

Wirtualny Magazyn Pielęgniarki i Położnej
http://www.nursing.com.pl/

Ratownictwo medyczne
http://ratownik-med.pl/
http://www.ratmed.pl/

Zdjęcia i filmy medyczne, materiały dla lekarzy i studentów medycyny
http://medtube.pl/
http://www.openmedica.pl/static
http://www.medforum.com.pl/
http://www.edukacjamedyczna.pl/
http://pulsmedycyny.pl/
http://www.przypadkimedyczne.pl/
http://www.med-news.pl/
https://konsylium24.pl/
http://www.termedia.pl/
http://www.openmedica.pl/static

Bazy komercyjne:
W przypadkach potrzeby korzystania z płatnych baz wiedzy, należy przekazać wniosek do Prezesa Zarządu PCM w Pleszewie. W uzasadnionych przypadkach wnioski zostaną rozpatrzone pozytywnie.