Dieta mamyPleszewskie Centrum Medyczne przystąpiło do pilotażowego programu "Stand

Pleszewskie Centrum Medyczne przystąpiło do pilotażowego programu "Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Celem głównym pilotażu jest wdrożenie na Oddziale położniczo-ginekologicznym naszego szpitala modelu żywienia kobiet w ciąży i okresie poporodowym, a także propagowanie zasad zdrowego odżywiania po zakończeniu hospitalizacji. Podjęte działania mają na celu podniesienie jakości żywienia pacjentek, zwiększenie satysfakcji z hospitalizacji, zwiększenie wiedzy na temat zasad zdrowego żywienia, a także wyrobienie dobrych nawyków w zakresie żywienia. Do Programu włączane są wyłącznie pacjentki, które korzystają z diety podstawowej.

Podczas pobytu na oddziale w ramach Programu pacjentki mogą kontaktować się z dietetykiem. Konsultacje dietetyczne odbywają się w poniedziałki i czwartki w godzinach od 15.00 do 18.00.

Ponadto w okresie minimum 2 miesięcy po porodzie pacjentki w ramach Programu mają możliwość konsultacji z dietetykiem drogą elektroniczną – pod adresem e-mail dietetyk@szpitalpleszew.pl

Pacjentki biorące udział w pilotażu mogą zgłaszać uwagi dotyczące posiłków zarówno pozytywne jak i negatywne bezpośrednio dietetykowi.

Wszelkie informacje w zakresie prawidłowego odżywiania kobiet w ciąży i kobiet karmiących znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej: www.ncez.pl

W ramach funkcjonowania Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej (NCEŻ) pacjentki mogą uzyskać darmową konsultację dietetyczną on-line pod adresem: www.poradnia.ncez.pl

Dieta na aktualny tydzień