Uroczyste wręczenie certyfikatu "Czyste Leczenie. Czysty Szpital"

Pleszewskie Centrum Medyczne otrzymało prestiżowe wyróżnienie - certyfikat „Czyste Leczenie. Czysty Szpital”. Warto w tym miejscu nadmienić, że jesteśmy drugim szpitalem w Polsce, który wdrożył standardy Programu „Czyste Leczenie” minimalizujące ryzyko występowania i przenoszenia zakażeń.
Certyfikacja na zgodność ze standardem „Czyste Leczenie. Czysty szpital” stanowi potwierdzenie spełnienia wymagań prawnych w zakresie bezpieczeństwa biologicznego, infrastruktury i środowiska pracy obowiązującego w naszym kraju, a także kompetencji personelu.
Szpital ubiegający się o certyfikat powinien wykazać się wdrożoną i utrzymaną dokumentacją dotyczącą zarządzania bezpieczeństwem biologicznym, a więc pisemnymi procedurami z zakresu epidemiologii, które wymagane są przepisami prawnymi, a także procedurami operacyjnymi dotyczącymi przestrzegania jałowości podczas wykonywania zabiegów z naruszeniem ciągłości tkanek. Audit certyfikacyjny odbył się w dniach 29-30.06. 2010r. Podczas auditu niezależny auditor zewnętrzny z Firmy DEKRA Certification dokonał przeglądu placówki w oparciu o konkretne standardy, określając tym samym poziom ich wdrożenia.
Ocenie podlegały następujące obszary; liczba i kwalifikacje oraz świadomość i szkolenia zatrudnionego personelu, wdrożenie procedur medycznych, warunki lokalowe i bhp, analizy zagrożeń biologicznych, identyfikacja wyrobów, sprzętu i narzędzi, stosowanie środków dezynfekcyjnych, procedury zakupu usług (sterylizacja, sprzątanie, usługi medyczne), gospodarka odpadami, nadzorowanie infrastruktury zapewniającej higienę, identyfikacja i nadzorowanie usług i wyrobów niezgodnych wraz z podejmowaniem działań korygujących i zapobiegawczych.
Uroczystego wręczenia certyfikatu dokonał Prezes DEKRA Certification Georg Jankowski w dniu 17.09.2010r. Uroczystość odbyła się w Muzeum Ziemiaństwa w Dobrzycy. Wspólnie z nami świętowali zaproszeni goście. Nie zabrakło wśród nich przedstawicieli zaprzyjaźnionych szpitali i innych placówek medycznych oraz instytucji współpracujących ze Szpitalem. Gościliśmy również Panią Krystynę Brońską – konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie pielęgniarstwa epidemiologicznego i Pana Józefa Gryszkę Dyrektora oddziału zamiejscowego NFZ w Kaliszu oraz Pana Piotra Kaletę Senatora RP, a także Pana Piotra Walkowskiego Posła na Sejm RP. Obecny był również Starosta Pleszewski Michał Karalus, Przewodniczący Rady Powiatu Mirosław Kuberka , członkowie zarządu Powiatu, wójtowie gmin i wielu innych zaproszonych gości. Miło nam było gościć również firmy współpracujące ze szpitalem, które sponsorowały nam całą imprezę i dzięki ich hojności mogliśmy świętować tak znaczące dla nas wydarzenie.