Zamówienia udzielone w procedurze "Covid 19"Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie Sp. z o.o. informuje, że w procedurze wewnętrznej zaciągania zobowiązań finansowych w trybie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, udzielono zamówień: Link do pliku z zestawieniem (PDF)