Certyfikaty

Certyfikat Akredytacyjny

Potwierdza się spełnienie przez Pleszewskie Centrum Medyczne standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Certyfikat akredytacyjny ważny 3 lata.

Certyfikat "Czyste Leczenie"

Pleszewskie Centrum Medyczne wdrożyło standardy Programu "Czyste Leczenie" minimalizując ryzyko występowania i przenoszenia zakażeń. Certyfikat ważny do: 13.07.2022

Certyfikat ISO 9001:2015

Pleszewskie Centrum Medyczne wdrożyło system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej (nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), medycyny szkolnej, szpitalnego oddziału ratunkowego, ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywno-hospicyjnej w warunkach szpitalnych i domowych, rehabilitacji leczniczej, fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, profilaktycznych programów zdrowotnych, programów lekowych, chemioterapii. Certyfikat ważny do: 23.08.2024

Certyfikat ISO 14001:2015

Pleszewskie Centrum Medyczne wdrożyło system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej (nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), medycyny szkolnej, szpitalnego oddziału ratunkowego, ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywno-hospicyjnej w warunkach szpitalnych i domowych, rehabilitacji leczniczej, fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, profilaktycznych programów zdrowotnych, programów lekowych, chemioterapii. Certyfikat ważny do: 23.08.2024

Certyfikat ISO 45001:2018

Pleszewskie Centrum Medyczne wdrożyło system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą ISO 45001:2018 w zakresie usług medycznych lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, podstawowej opieki zdrowotnej (nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej), medycyny szkolnej, szpitalnego oddziału ratunkowego, ratownictwa medycznego, transportu sanitarnego, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, opieki paliatywno-hospicyjnej w warunkach szpitalnych i domowych, rehabilitacji leczniczej, fizjoterapii ambulatoryjnej i domowej, diagnostyki obrazowej i laboratoryjnej, profilaktycznych programów zdrowotnych, programów lekowych, chemioterapii. Certyfikat ważny do: 30.09.2024