Certyfikaty

Certyfikat Akredytacyjny

Potwierdza się spełnienie przez Pleszewskie Centrum Medyczne standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego. Certyfikat akredytacyjny ważny 3 lata.

Certyfikat "Czyste Leczenie"

Pleszewskie Centrum Medyczne wdrożyło standardy Programu "Czyste Leczenie" minimalizując ryzyko występowania i przenoszenia zakażeń. Certyfikat ważny do: 13.07.2022

Certyfikat ISO 9001:2015

Pleszewskie Centrum Medyczne wdrożyło system zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2015 w zakresie usług medycznych lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego, rehabilitacji, ratownictwa medycznego, opieki długoterminowej oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Certyfikat ważny do: 23.08.2021

Certyfikat ISO 14001:2015

Pleszewskie Centrum Medyczne wdrożyło system zarządzania środowiskowego zgodnie z normą ISO 14001:2015 w zakresie usług medycznych lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego, rehabilitacji, ratownictwa medycznego, opieki długoterminowej oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Certyfikat ważny do: 23.08.2021

Certyfikat PN-N-18001:2004

Pleszewskie Centrum Medyczne wdrożyło system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą PN-N-18001:2004 w zakresie usług medycznych lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego, rehabilitacji, ratownictwa medycznego, opieki długoterminowej oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Certyfikat ważny do: 11.03.2021

Certyfikat OHSAS 18001:2007

Pleszewskie Centrum Medyczne wdrożyło system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą OHSAS 18001:2007 w zakresie usług medycznych lecznictwa szpitalnego i ambulatoryjnego, rehabilitacji, ratownictwa medycznego, opieki długoterminowej oraz diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Certyfikat ważny do: 11.03.2021